NL

toegevoegde {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Als er geen toegevoegde waarde is, ontbreekt de rechtvaardiging van communautair optreden.
If there is no added value, there is no justification for Community action.
Voor de KMO-wereld betekent dat een niet te onderschatten toegevoegde waarde.
For the SME world, that means added value that is not to be underestimated.
Daar zullen wij allemaal van profiteren en het geeft Europa een toegevoegde waarde.
It will be beneficial to us all and will constitute European added value.
Momenteel loopt een aanwervingsprocedure voor twee toegevoegde adviseurs.
The appointment of two additional advisers is ongoing.
Feit is echter dat de avontuurlijke aflossing van de NAVO door de EU in FYROM op militair vlak geen enkele toegevoegde waarde heeft.
The fact is that the EU's Ruritanian takeover of the NATO operation in FYROM will not contribute any additional military assets.
Dankzij deze verhoging kunnen wij de ambitieuze doelstellingen van het programma verwezenlijken en tegemoet komen aan de vereisten van de toegevoegde acties.
This increase will cover the ambitious objectives of the programme and the requirements of a number of additional projects.

Voorbeeldzinnen voor "toegevoegde" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe toegevoegde waarde voor de Ivoriaanse economie werd geraamd op 2,5 miljoen euro.
The value-added for the Côte d'Ivoire economy was estimated to be EUR 2.5 million.
DutchVoor de KMO-wereld betekent dat een niet te onderschatten toegevoegde waarde.
For the SME world, that means added value that is not to be underestimated.
DutchWat is de toegevoegde waarde voor Europa als wij het geld via de Verenigde Naties geven?
What is the added value for Europe if we give the money via the United Nations?
DutchHet toerisme in een EU-context plaatsen creëert dan ook duidelijk een toegevoegde waarde.
In other words there is a clear added value in placing tourism in an EU context.
DutchDaar zullen wij allemaal van profiteren en het geeft Europa een toegevoegde waarde.
It will be beneficial to us all and will constitute European added value.
DutchDus, kunt u nog eens toelichten waarom deze werkgroep geen toegevoegde waarde zou hebben?
Could you, then, explain once more why this working party would not add any value?
DutchMevrouw Van Dijk stelde de concrete vraag of deze richtlijn een toegevoegde waarde heeft.
Mrs van Dijk asked a specific question, of whether there was added value here.
DutchToegevoegde realiteit is het vermengen van de echte wereld met computergestuurde beelden.
Augmented reality is the melding of the real world with computer-generated imagery.
DutchDe aanpak is innovatief en vertegenwoordigt een hoog niveau aan Europese toegevoegde waarde.
The approach is innovative and represents a high level of European added value.
DutchToegevoegde waarde verlenen aan nationale maatregelen vind ik een goede zaak.
I welcome the fact that national measures are to be lent added value.
DutchWelke toegevoegde waarde hiervan te verwachten is, werd ook al gezegd.
How much added value can be expected from this has also been stated earlier.
DutchAls er geen toegevoegde waarde is, ontbreekt de rechtvaardiging van communautair optreden.
If there is no added value, there is no justification for Community action.
DutchEuropol kan van grote toegevoegde waarde zijn in deze gemeenschappelijke strijd.
Europol can indeed have a great added value in this common fight.
DutchEurojust moet een daadwerkelijk toegevoegde waarde bieden aan de reeds bestaande instrumenten.
Eurojust should bring real added value compared with the existing instruments.
DutchMet name op dit gebied wordt duidelijk welke toegevoegde waarde de Europese Unie kan bieden.
The added value of the European Union's action is particularly obvious in this area.
DutchHet heeft geen toegevoegde waarde wanneer dit onderwerp op Europees niveau wordt geregeld.
There is no added value in regulating this subject at the European level.
DutchAmendement 1 krijgt evenmin onze steun, vanwege de naar onze mening te geringe toegevoegde waarde.
Amendment No 1 is not supported as in our opinion it brings little added value.
DutchHet gebruik van een methode op basis van toegevoegde waarde is dus een startpunt.
The use of a value-added method is therefore a starting point.
DutchOp dit gebied heeft het verslag van mevrouw Carlotti een echte toegevoegde waarde.
In this field, Mrs Carlotti’ s report offers real added value.
DutchKun u mij zeggen welke toegevoegde waarde een regeling voor de terugkeer van immigranten heeft?
Can you explain to me the added value of action relating to the return of immigrants?