NL

terechtwijzing {de}

volume_up
terechtwijzing (ook: berisping)
Om te besluiten wil ik er zelf ook op wijzen dat deze resolutie meer als een steun in de rug, als een teken van begrip moet worden gezien dan als een terechtwijzing.
I would like to end by warning you that this resolution must be seen more as a statement of help and understanding than as a reproach.
terechtwijzing (ook: aanmerking, berisping, blaam)

Voorbeeldzinnen voor "terechtwijzing" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk wil daarbij nog eens aan de terechtwijzing herinneren die de Europese Ombudsman OLAF in dit verband heeft gegeven.
We well remember the reprimand given to OLAF in connection with this by the European Ombudsman.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, ik heb om een persoonlijke reden het woord gevraagd, in verband met uw vriendelijke terechtwijzing.
Mr President, I would like to make a personal statement, given your extremely polite reference.
DutchMevrouw de Voorzitter, ik vind dat de terechtwijzing die Ierland van de Commissie heeft gekregen een ernstige inbreuk is op de democratische vrijheid van Ierland.
Madam President, I believe that the Commission's censure of Ireland is a serious breach of Ireland's democratic freedom.
DutchOm te besluiten wil ik er zelf ook op wijzen dat deze resolutie meer als een steun in de rug, als een teken van begrip moet worden gezien dan als een terechtwijzing.
I would like to end by warning you that this resolution must be seen more as a statement of help and understanding than as a reproach.
DutchVanuit dit oogpunt ben ik als medeondertekenaar tevreden met het resultaat van de motie van afkeuring, want het was een krachtige terechtwijzing van de Commissie.
So as a co-signatory I am satisfied with the outcome of the motion of censure, which I think has given the Commission a great deal of food for thought.