"tenuitvoerlegging" vertalen - Engels

NL

"tenuitvoerlegging" in het Engels

NL

tenuitvoerlegging {de}

volume_up
tenuitvoerlegging (ook: implementatie, uitvoering)
De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van deze maatregelen.
Member States are responsible for the implementation of these measures.
Tenuitvoerlegging van het Verdrag van Amsterdam: gevolgenvan nauwere samenwerking
Implementation of the Amsterdam Treaty: implications of closer cooperation
Ten vierde de tenuitvoerlegging van de regelgeving inzake de havenontvangstfaciliteiten.
Fourthly, implementation of the regulations relating to port reception facilities.

Voorbeeldzinnen voor "tenuitvoerlegging" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe tenuitvoerlegging van de STCW-codes kan alleen maar een allereerste stap zijn.
To this end, application of the STCW code can be no more than a very first step.
DutchAmendement 6 zou de juiste tenuitvoerlegging van het programma in de weg staan.
Amendment No 6 would interfere with the proper implementation of the programme.
DutchWe willen dat de nationale tenuitvoerlegging wordt versneld en geïntensiveerd.
We should like implementation at national level to be speeded up and stepped up.
DutchWij wachten nu op de tenuitvoerlegging van het momenteel aangekondigde beleid.
Now we must await the implementation of the policies which have been announced.
DutchWij zijn evenals u tegen onmiddellijke tenuitvoerlegging en handelssancties.
Like you, we are also opposed to immediate implementation and to trade sanctions.
DutchMaar dit mag niet ten koste gaan van een snelle en efficiënte tenuitvoerlegging.
But this must not be at the expense of swift and efficient implementation.
DutchDe eerste is de tenuitvoerlegging en inwerkingtreding van het Protocol van Kyoto.
The first is the implementation and entry into force of the Kyoto Protocol.
DutchTenuitvoerlegging van het Verdrag van Amsterdam: gevolgenvan nauwere samenwerking
Implementation of the Amsterdam Treaty: implications of closer cooperation
DutchDe tweede uitdaging voor het vredesproces is de tenuitvoerlegging van de routekaart.
The second challenge for the peace process is implementation of the roadmap.
DutchBij de praktische tenuitvoerlegging ervan plaats ik echter de nodige vraagtekens.
As for whether or not it is being implemented effectively, I must say I have my doubts.
DutchAnderzijds is de tenuitvoerlegging van het actieplan nu aan een herziening toe.
At the same time, the implementation of the action plan is now the subject of a review.
DutchDaarvoor is wel een snelle tenuitvoerlegging van de genomen besluiten nodig.
This will require the rapid implementation of the decisions that are taken.
DutchWij zullen de tenuitvoerlegging van het bereikte resultaat op de voet volgen.
We shall carefully monitor the implementation of the result that has now been achieved.
DutchDe tenuitvoerlegging tegen het eind van 2006 blijft een uitdagende doch haalbare zaak.
Implementation at the end of 2006 remains a challenging but achievable task.
DutchDe Commissie heeft een grote rol gespeeld bij de tenuitvoerlegging van deze richtlijnen.
The Commission has played a strong role in trying to enforce these directives.
DutchIk heb ook mijn zorgen op het punt van de tenuitvoerlegging en de controle.
I also have concerns about how they will be implemented and how they will be policed.
DutchTen vierde de tenuitvoerlegging van de regelgeving inzake de havenontvangstfaciliteiten.
Fourthly, implementation of the regulations relating to port reception facilities.
DutchVeel lidstaten hebben de tenuitvoerlegging zelfs nog niet eens bekeken.
There are many Member States that have not even started to look at implementation.
DutchDe lidstaten zijn verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van deze maatregelen.
Member States are responsible for the implementation of these measures.
DutchDe EU is weinig krachtdadig opgetreden bij de tenuitvoerlegging van haar eigen sancties.
The EU has been less than robust in strictly implementing its own sanctions regime.