"ten gevolge van" vertalen - Engels

NL

"ten gevolge van" in het Engels

NL

ten gevolge van {voorzetsel}

volume_up
ten gevolge van (ook: ingevolge)
Elke minuut sterf één vrouw ten gevolge van aan zwangerschap gelieerde factoren.
Every minute, a woman dies as a result of complications associated with pregnancy.
Ik denk dat de hele zaak nu een keerpunt heeft bereikt ten gevolge van Amsterdam.
My opinion is that the whole thing now has reached a watershed as a result of Amsterdam.
Ten gevolge van dat ongeluk zijn drie jonge mensen om het leven gekomen.
As a result of that accident, three young people lost their lives.
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren.
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
Ten gevolge van ... moet ik onze afspraak helaas afzeggen.
Owing to…, I'm afraid I have to cancel our appointment.
De laatste tijd doe ik er ten gevolge van de talloze politieposten en militaire controles soms drie uur over.
At the moment it may take me three hours to make the same trip, owing to military and police controls.

Voorbeeldzinnen voor "ten gevolge van" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchElke minuut sterf één vrouw ten gevolge van aan zwangerschap gelieerde factoren.
Every minute, a woman dies as a result of complications associated with pregnancy.
DutchEen op de twee rokers sterft vroeg of laat aan een ziekte ten gevolge van roken.
One smoker in two will die, sooner or later, from a smoking-related disease.
Dutchde noodmaatregelen ten gevolge van de ramp met de Prestige voor de kust van Galicië.
the emergency measures taken after the Prestige disaster off the Galician coast.
DutchDe frustratie van reizigers ten gevolge van dergelijke vertragingen is onaanvaardbaar.
The frustration caused to the travelling public by such delays is not acceptable.
DutchNu dat mislukt, en ten gevolge van de Balkanoorlog, gooit ze het nu over een andere boeg.
Faced with failure, following the Balkan conflict, it has had a change of heart.
DutchIk denk dat de hele zaak nu een keerpunt heeft bereikt ten gevolge van Amsterdam.
My opinion is that the whole thing now has reached a watershed as a result of Amsterdam.
DutchIn 1996 hield deze trend op, vooral ten gevolge van een aantal zeer omvangrijke ongelukken.
In 1996 this trend was reversed, due primarily to several very large accidents.
DutchElk jaar sterven 70.000 vrouwen ten gevolge van slecht uitgevoerde abortussen.
Every year, 70 000 women die as a result of botched terminations.
DutchTen gevolge van deze handel liep het Verenigd Koninkrijk alleen al 8 miljard inkomsten mis.
And as a consequence of this trade, Britain alone lost eight billion dollars in revenue.
DutchTen gevolge van dat ongeluk zijn drie jonge mensen om het leven gekomen.
As a result of that accident, three young people lost their lives.
DutchMeer dan een miljoen mensen verloren het leven ten gevolge van die passiviteit.
Over one million people died as a result of that inaction.
DutchWereldwijd sterven er elk jaar bijna vijf miljoen mensen ten gevolge van aan tabak gerelateerde ziekten.
Worldwide, almost 5 million people die every year from tobacco-related diseases.
DutchDe Oostzee is onder andere ten gevolge van de lage doorstroming zeer kwetsbaar.
Partly because of the limited quantity of water flowing through it, the Baltic Sea is just such an area.
DutchTen gevolge van deze vertraging hebben wij het ongeval met de Prestige helaas niet kunnen voorkomen.
And since they have been delayed, regrettably, the Prestige accident has taken place.
DutchToch werd het zwaar getroffen door de kapitaalvlucht ten gevolge van de situatie in Rusland.
It was, however, badly affected by the flight of capital triggered by the situation in Russia.
DutchElk jaar sterven zeventigduizend vrouwen ten gevolge van onveilige abortussen.
Every year, 70 000 women die following unsafe abortions.
DutchDat zijn de wijzigingen ten gevolge van onze stemming over de cijfers.
These are the changes that result from our vote on the figures.
DutchAlleen vandaag al zullen 1500 EU-inwoners sterven ten gevolge van tabaksgebruik.
Today alone 1500 EU citizens will die from smoking.
DutchOmar Deghayes beweert dat hij aan één oog blind is geworden ten gevolge van het gebruik van pepperspray.
Omar Deghayes claims that he has been blinded in one eye with pepper spray.
DutchHet is algemeen bekend hoe het andere delen van de wereld is vergaan ten gevolge van systeemcrises.
Everybody knows what has happened in other parts of the world in the way of systemic crises.

Vergelijkbare vertalingen voor "ten gevolge van" in Engels

ten voorzetsel
English
gevolge
English
van voorzetsel
van bijwoord
English
ten huize van voorzetsel
ten noorden van voorzetsel
English
ten opzichte van voorzetsel
ten behoeve van voorzetsel
ten gevolge hebben werkwoord
English