"teleurgesteld zijn" vertalen - Engels

NL

"teleurgesteld zijn" in het Engels

volume_up
teleurgesteld zijn [voorbeeld]
NL

teleurgesteld zijn [voorbeeld]

volume_up
teleurgesteld zijn

Voorbeeldzinnen voor "teleurgesteld zijn" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWij zijn diep teleurgesteld over het Nassauer-Sacconi-compromis over de registratie.
We are very disappointed with the Nassauer-Sacconi compromise on registration.
DutchIk weet zeker dat commissaris Wallström teleurgesteld zal zijn in het DG Visserij.
I feel sure that Commissioner Wallström will feel let down by DG Fisheries.
DutchMijnheer de commissaris, ik moet u zeggen dat wij eens te meer teleurgesteld zijn.
Commissioner, I have to tell you yet again that we have been disappointed.
DutchSommigen zeggen dat de burgers zwaar teleurgesteld zijn over het Verdrag van Amsterdam.
Some argue that the public are gravely disappointed about the Amsterdam Treaty.
DutchUiteraard zijn wij teleurgesteld over de ontwikkeling van de interne markt.
Clearly we are disappointed with the development of the single market.
DutchJe moet niet al te teleurgesteld zijn, als je niet vindt wat je zoekt.
Now, Charlie, you mustn't feel too disappointed...... you know, if you don't get the....
DutchWe zijn teleurgesteld over het standpunt van commissaris Grybauskaitu0117.
We have been disappointed by Commissioner Grybauskaitė’ s position.
DutchWij zijn desalniettemin teleurgesteld dat de voorstellen niet verder gaan.
However, we are disappointed that the proposals do not go further.
DutchWij zijn teleurgesteld, mijnheer Karlsson, dat u hen in het verslag niet met name hebt genoemd.
We are disappointed, Mr Karlsson, that you did not mention them by name in the report.
DutchIk zou bijzonder teleurgesteld zijn als wij er niet in slagen het eens te worden.
I will be very disappointed if we cannot reach agreement.
DutchIk vind het nu vooral belangrijk om uit te leggen waarom wij zo teleurgesteld zijn.
I also believe that we should draw attention to the factors which are the cause of this disappointment.
DutchWe zijn echter teleurgesteld over de hervormingen en de Intergouvernementele Conferentie.
Where the reforms and the Intergovernmental Conference are concerned, we are disappointed, however.
DutchIk heb naar u geluisterd, mijnheer de voorzitter en ik moet u eerlijk bekennen dat wij teleurgesteld zijn.
Mr President, having listened to you, I have to say that we are disappointed.
DutchZe zijn teleurgesteld, omdat Europa niet aan de verwachtingen voldoet.
Disappointment because Europe is not meeting expectations.
DutchIk wijs erop dat we teleurgesteld zijn dat de door onze fractie ingediende amendementen zijn verworpen.
We wish to highlight our disappointment that amendments tabled by our Group were rejected.
DutchDe boeren en de consumenten zijn diep teleurgesteld over de onbekwaamheid van de Britse administratie!
Farmers and consumers are deeply disappointed at the ineptitude of the British administration!
DutchDe liberalen zijn teleurgesteld over datgene wat uiteindelijk in de praktijk is gebleken.
The Group of the European Liberal, Democrat and Reform Party is disappointed about the outcome in practice.
DutchUiteraard zijn wij teleurgesteld dat hij niet aanwezig kan zijn.
We are obviously disappointed that he is unable to be here.
DutchMijnheer de Voorzitter, mijnheer de voorgedragen voorzitter Prodi, wij, vrouwelijke sociaal-democraten, zijn teleurgesteld.
Mr President, Mr President-designate Prodi, we Social Democrats are disappointed.
DutchVooral teleurgesteld zijn wij over de uitbreiding.
Perhaps our greatest disappointment is with regard to enlargement.

Vergelijkbare vertalingen voor "teleurgesteld zijn" in Engels

teleurgesteld werkwoord
zijn voornaamwoord
zijn zelfstandig naamwoord
English
zijn werkwoord
in aantocht zijn werkwoord
gedaan zijn werkwoord
English
gelegen zijn werkwoord
English
bezorgd zijn werkwoord
English
van kracht zijn werkwoord
English
bezig zijn werkwoord
English
van mening zijn werkwoord
urgent zijn werkwoord
English
te horen zijn werkwoord
English