"telecommunicatie" vertalen - Engels

NL

"telecommunicatie" in het Engels

NL telecommunicatie
volume_up
{de}

telecommunicatie
Eventuele veranderingen in onze telecommunicatie-infrastructuur moeten echter redelijk en evenwichtig zijn.
However, any changes to our telecommunication infrastructures must be fair and balanced.
Technologie, telecommunicatie en vervoer hebben de wereld kleiner gemaakt.
Technology, telecommunications and transport have made the world a much smaller place.
Telecommunicatie-apparatuur en wederzijdseerkenning van hun conformiteit
Mutual recognition of telecommunications equipment
telecommunicatie
In dat geval moeten ook particuliere telecommunicatieondernemingen en andere telecommunicatie-exploitanten worden opgenomen.
We would then have to bring in private-sector telecoms and other telecom operations.
De liberalisering van de telecommunicatie is in de EU-landen al ver gevorderd.
The liberalisation of telecoms is already very far advanced in the countries of the EU.
We spreken over telecommunicatie, navigatie en aardobservatie.
We talk about telecoms, navigation and Earth observation.

Voorbeeldzinnen voor "telecommunicatie" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDit geldt zowel op het gebied van de telecommunicatie als op vele andere gebieden.
This applies to the telecommunications sector, and to many other sectors too.
DutchWaar staat dat wij hier op dezelfde manier te werk gaan als bij de telecommunicatie?
Where do we say that this field is going to be dealt with like telecommunications?
DutchGisteren had Negroponte het over virale telecommunicatie, maar wat is een virus?
Yesterday, Negroponte was talking about viral telecommunications but -- what's a virus?
DutchDe liberalisering van de telecommunicatie is in de EU-landen al ver gevorderd.
The liberalisation of telecoms is already very far advanced in the countries of the EU.
DutchWe krijgen investeringen van zo'n miljard dollar per jaar in telecommunicatie.
We are getting investments of about a billion dollars a year in telecoms.
DutchIk denk daarbij aan de regelingen voor het afluisteren van telecommunicatie.
This is true in particular of the rules concerning tapping into communications links.
DutchNu is de postmarkt geen telecommunicatie, het is geen stroom en het is geen gas.
But the postal market is not telecommunications, it is not electricity, and it is not gas.
DutchIn de eerste plaats is telecommunicatie meer dan de goede oude telefoon.
First of all, telecommunications are more than the telephone was in the past.
DutchTechnologie, telecommunicatie en vervoer hebben de wereld kleiner gemaakt.
Technology, telecommunications and transport have made the world a much smaller place.
DutchStap voor stap ontdekken wij steeds weer nieuwe toepassingsgebieden voor telecommunicatie.
Gradually we notice more and more new fields of application for telecommunications.
DutchHet betreft de toekomst van een veelbelovende sector, namelijk de telecommunicatie.
It concerns the future of a sector of the future, telecommunications.
DutchDoor de veilingen zal het aantal exploitanten van mobiele telecommunicatie in de Unie toenemen.
The auctions will increase the number of mobile telephone operators in the Union.
DutchCommissaris Solbes heeft deze markten al genoemd: energie, vervoer en telecommunicatie.
Mr Solbes has mentioned them: energy, transport and telecommunications.
DutchHet gaat niet alleen om reconstructie en herstel van telecommunicatie.
It is not just about the rebuilding and restoration of telecommunications.
DutchDeze overeenkomst op het gebied van de telecommunicatie is hier nog maar eens een voorbeeld van.
This agreement is a new illustration of this in the field of telecommunications.
DutchWij hebben bedrijven die wereldleiders zijn op de markt van de telecommunicatie en het internet.
We have companies which are world leaders in telecommunications and the Internet.
DutchNu heeft Pla een vinger in de pap bij het internet en bij telecommunicatie.
Now, Pla has his finger in the Internet and telecommunications pie.
DutchDoor de revolutie in de telecommunicatie zijn de verwachtingen van de consument gegroeid.
The telecoms revolution has created a rise in consumer expectations.
DutchZal de grootste aandacht gaan naar spoorwegen, wegennet, luchtvervoer, energie of telecommunicatie?
On restoring the railways, the roads, air traffic, energy, telecommunications?
DutchHet is nu een goed moment om te streven naar de democratische ontwikkeling van de telecommunicatie.
Now is the right time to develop telecommunications from the democratic angle.