"technologie" vertalen - Engels

NL

"technologie" in het Engels

NL technologie
volume_up
{de}

technologie (ook: techniek)
En de vraag was: Hoe kan technologie, nieuwe technologie, daaraan worden toegevoegd?
And the question was: How could technology, new technology, be added to that?
Dit is een soort technologie, Ik noem het 16de-eeuwse technologie.
This is sort of a technology but I can call it a 16th-century technology.
(Gelach) Dankzij de verbeteringen in de technologie zal het veilig zijn.
(Laughter) Thanks to the increasing technology, better technology, it will be safe.

Voorbeeldzinnen voor "technologie" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchDe meest succesvolle technologie ruimt de weg en helpt ons om ons leven te leven.
It's that they're helping us to be more human, helping us to connect with each other.
DutchWe rijden gewoon zoveel meer, dat de technologie het niet bij kan houden.
We're just driving so much more; we haven't been able to keep up technologically.
Dutchals de technologie saai wordt. ~~~ Gloednieuwe instrumenten die worden geïntroduceerd...
These tools don't get socially interesting until they get technologically boring.
DutchDe ontwikkeling van de technologie zorgt voor een eigen karakter van die technologie.
And when media evolve so that the identity of the media becomes increasingly unique.
DutchAan groene genetische technologie moeten wij eindelijk het groen licht geven.
We must now at last give the green light to green genetic engineering.
DutchHet lijkt mij zaak dat we ons niet laten misleiden door de wonderen van de technologie.
I do not think it is appropriate to let ourselves be dazzled by technological wizardry.
DutchDe Commissie en het Parlement willen zich immers niet met de technologie bemoeien.
The Commission and Parliament, of course, are against intervention on the technological side.
DutchDus wachtte ik tot nu om een echte demo te geven van de eigenlijke technologie.
And so I waited till now to have an actual demo of the real tech.
DutchGentechnologie is een vernieuwende technologie en is volgens mij een zeer nuttige technologie.
Genetic engineering is a ground-breaking discipline and strikes me as very useful.
DutchHet heeft niets met technologie te maken, dus hoeven de socialisten er niet bang van te zijn.
This is a non-technological item, so the socialists should not be frightened of it.
DutchMen heeft ook al gesproken over de mogelijkheid om innoverende technologie toe te passen.
We have already talked about the possibility of using innovative technological methods.
DutchHet komt met andere woorden niet aan de octrooibureaus toe de technologie te sturen.
In other words, patent offices are not responsible for controlling technological development.
DutchDeze technologie kan er echter wel toe bijdragen dat er in de wereld minder honger wordt geleden.
However, biotechnology can make its contribution to reducing hunger in the world.
DutchIk vind dat men deze technologie niet ongenuanceerd mag afwijzen of ophemelen.
I am of the opinion that broad statements which only condemn or only glorify, are inappropriate.
DutchOnderzoek en technologie vormen binnen de Europese Unie een sterk achtergebleven terrein.
This is a domain of severe under-achievement in the European Union.
DutchHet programma MEDIA plus investeert in promotie, distributie en opleiding in de digitale technologie.
The MEDIA plus programme invests in promotion, distribution and digital training.
DutchDe huidige technologie bestond toen nog niet, waarschijnlijk zelfs niet in de stoutste dromen.
What we have before us today did not exist then, probably not even in people's wildest dreams.
DutchDaarbij speelt de toepassing van genetische technologie een centrale rol.
Genetic engineering applications will play a key role.
DutchDe kunstvorm valt samen met de beschikbare technologie.
And you can see this same principle operating in these ancient versions of the same idea.
DutchEn de technologie verplicht ons dit proces te versnellen.
And technological changes are forcing us to accelerate this process.