"'t" vertalen - Engels

NL

"'t" in het Engels

volume_up
't {lidw.}
EN
volume_up
't {bw.}
EN
EN
EN
volume_up
´t is {samentr.}
EN
EN

"T-shirt" in het Nederlands

NL
volume_up
ain't {samentr.}
NL
NL

't {lidwoord}

volume_up
't (ook: de, het, den)
Je hebt 't lef om 't tegen mij op te nemen, maar niet 't lef om 't tegen de vijand op te nemen?
You got the balls to face me, but not the balls to face the enemy?
De hele nacht bestudeerde ik 't karakter... om 't geheim van zijn techniek te achterhalen.
I studied the character all night trying to unlock the secret of his skills
Compagnie waargenomen in het open veld, komend van 't noorden t. o. v. onze positie.
Company sighted out in the open, advancing north on our position.
EN

T-shirt {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. textiel
It's not quite the TED Prize, but it is an exclusive t-shirt from our lab.
Het is niet helemaal de TED Prize, maar het is een exclusief T-shirt uit ons lab.
And it talks about the back story of something like a t-shirt.
En het verhaalt over de achtergrond van zoiets als een T-shirt.
But the back of my T-shirt, the one that she gave me, says, "Save the endangered hillbillies."
Op de achterkant van het T-shirt dat ik van haar kreeg, staat "Red de bedreigde hillbillies"...

Voorbeeldzinnen voor "'t" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDat zwijn heeft 't signaal laten afgaan, want verder zijn er geen sporen te zien.
That boar had to set off a tripflare... because there ain't no other tracks.
DutchEn al zou ik 't graag ontkennen, soms, meestal... hebben die introducties gevolgen.
As much as I'd like to deny it, most times, those introductions have consequences.
DutchMevrouw In 't Veld, u hebt een voortreffelijk en evenwichtig verslag geschreven.
Mrs in 't Veld, your report is of high quality and strikes a good balance.
DutchLieden in die verhalen hadden kansen om terug te keren, maar deden 't niet.
Folk in those stories...... had lots of chances of turning back, only they didn't.
DutchHet is niet helemaal de TED Prize, maar het is een exclusief T-shirt uit ons lab.
It's not quite the TED Prize, but it is an exclusive t-shirt from our lab.
DutchVoor 't eerst in mijn leven...... begon ik gewelddadige...... gedachten te koesteren.
For the first time in my life, I began to know...... really...... violent thoughts.
DutchHartelijk dank voor uw commentaar mevrouw In 't Veld, we nemen er nota van.
Thank you very much for your comments, Mrs in 't Veld, we take note of them.
DutchIk hoop dat u 't niet...... ongepast vindt, maar ik schreef een welkomstmars.
I hope you won't find it improper, but I've written a march in his honor.
DutchD'fhás agus d'fhorbair an tAontas Eorpach ón mbunsmaoineamh " Comhphobal ".
D'fhás agus d'fhorbair an tAontas Eorpach ón mbun-smaoineamh 'Comhphobal '.
DutchJe wacht je hele leven op dat ene moment...... en dan ineens is 't zover.
You wait your whole life for a single moment...... and then one day, it's tomorrow.
DutchWe gaan die drie wonderlijke noten zingen: T, E, D. ~~~ Doen jullie dat even voor mij?
We're going to sing those three wonderful notes: T, E, D. Will you have a go for me?
DutchWe leren het onze kinderen, we horen het op t.v. en lezen het in verhalen.
We teach it to our children. ~~~ We hear it on television and in storybooks.
DutchAls we het met mevrouw in 't Veld ergens niet over eens zijn, dan is het subsidiariteit.
If we disagree with Mrs i n't Veld, the precise bone of contention is subsidiarity.
DutchEr waren 3 lijken met gaten, dat maakt 't ons probleem.3 Dode Chinezen?
We found 3 bodies full of holes, so now it's a cop problem.Three dead Chinese?
DutchOf ik weet dat jij 't weet, dus heb ik de hele dag aan de verkeerde gedacht
Or... maybe I knew you'd know, so I spent the whole day thinking about the wrong ones.
DutchAls ik 't op 'n precieze plaats steek, veroorzaakt 't geen dodelijke wonde.
If it enters at precise pressure points it will not cause any fatal injury
DutchHij zegt dat 't leed van één persoon niets is... vergeleken bij 't leed van vele mensen.
He said, one person's suffering is nothing compared to the suffering of many.
Dutch't Heeft zelfs dezelfde hoeveelheid kop als alle andere die je gezien hebt.
It even has the same amount of headline as all the other ones you've seen.
DutchWat heel knap is, want we weten allemaal dat T-Mobile de armzaligste provider is.
Which is really ingenious, because we all know that T-Mobile is the most pathetic carrier.
DutchAlleen de enscenering, mevrouw in 't Veld, is wat mat en de rolbezetting is niet geweldig.
It is just that the staging is a little tired and the cast is less than brilliant.

Synoniemen (Engels) voor "T-shirt":

T-shirt