"supplementair" vertalen - Engels

NL

"supplementair" in het Engels

NL

supplementair {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "supplementair" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEr is wel een positief punt te melden, in die zin dat er nog 60.000 tickets supplementair zijn bijgekomen.
There is one bright spot to mention, in the sense that there are another 60 000 extra tickets available.
DutchDie 60.000 tickets zijn nu ook supplementair ter beschikking gesteld aan burgers van de Europese Unie en dat is een positief punt.
Those extra 60 000 tickets are now being made available to citizens of the European Union and that is a bright spot.
DutchGrensarbeiders zijn supplementair benadeeld ten opzichte van andere burgers die gebruik maken van het vrije personenverkeer.
Frontier workers have an added disadvantage compared to other citizens who avail themselves of the free movement of persons principle.
DutchOmdat wij nu Europees hebben vastgelegd dat en CDM al te supplementair zijn, moeten we tevreden zijn met de herziening die is afgesproken.
Since we have now agreed at European level that joint implementation and CDM are all too supplementary, we have to settle for the review that has been arranged.