"summa" vertalen - Engels

NL

"summa" in het Engels

EN

Voorbeeldzinnen voor "summa" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe Romeinen zeiden immers al ' summa ius, summa iniura ', het hoogste recht is het hoogste onrecht.
After all, as the Romans said in their day: summa ius, summa iniura, the greatest justice is the greatest injustice.
DutchWanneer er lidstaten zijn die eenvoudigweg de gemeenschapswetgeving aan hun laars lappen, dan betekent dat dat tegelijkertijd het summa ius ook het summa iniuria wordt.
Whilst there are Member States which quite simply flout Community legislation, at the same time summum ius can mean summa iniuria, extreme law can create extreme injustice.