NL

straat {de}

volume_up
straat
Het is nep maar werd op straat voor de volle prijs aan de consument verkocht.
It is a fake, but was sold to consumers on the high street at full price.
Dit zijn 65,:,000 kleerhangers in een straat met de ene kledingwinkel na de andere.
These are 65,000 coat hangers in a street that's lined with fashion stores.
Journalisten gaan de straat op voor de afschermingswetten.
And journalists are in the street rallying to improve the shield laws.
Hier is de straat die voert naar dit gebouw: 730 Nizam block in Allama Iqbal Town.
And here's the street or road leading to this building, which is 730 Nizam block at Allama Iqbal Town.
Uh, next block's got two-storey buildings both sides.
Je zorgt maar dat je dat zeker weet, omdat iemands lul straks op straat ligt...... en de mijne zal het niet zijn.
You better get sure because someone's cock will end up on the block...... and it won't be mine.
straat (ook: weg, route, baan, rijweg)
Een kind dat de straat probeert over te steken wordt door een kogel getroffen.
A child crossing the road was hit by a bullet which paralysed him for life.
Ik verlaat de stad, je begint met vreemde meiden van de straat op te pikken.
I leave town, you start picking up strange girls on the road.
Ze gingen op straat zitten en zeiden: ' Zo gaat het niet langer.?
They sat down in the road and said, 'it can not go on like this '.
Het is onaanvaardbaar dat via wapengeweld in de Straat van Taiwan politiek bedreven wordt.
It is not acceptable that armed force across the Taiwan Strait should be a means of making policy.
Wat is voor een passagierschip een onschuldige doorvaart door een dergelijke straat?
What constitutes 'innocent passage ' by a passenger boat through a strait like this?
Strait of Gibraltar crossing

Voorbeeldzinnen voor "straat" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIn naam van een afschuwelijke ideologie werden onschuldige mensen op straat gedood.
The innocent were slaughtered on the streets in the name of a hideous ideology.
DutchElke dinsdag gaan er immers miljoenen mensen de straat op om te protesteren.
Millions of people are still, every Tuesday, taking to the streets to protest.
DutchZe zullen als laatste een vaste baan krijgen en het eerst weer op straat worden gezet.
They are the last to gain access to permanent work and the first to be laid off.
DutchEen kind dat de straat probeert over te steken wordt door een kogel getroffen.
A child crossing the road was hit by a bullet which paralysed him for life.
DutchWat is voor een passagierschip een onschuldige doorvaart door een dergelijke straat?
What constitutes 'innocent passage ' by a passenger boat through a strait like this?
DutchDit zijn 65,:,000 kleerhangers in een straat met de ene kledingwinkel na de andere.
These are 65,000 coat hangers in a street that's lined with fashion stores.
DutchWij, dat wil zeggen 50 % van ons, heeft niet het recht om veilig op straat te lopen.
We, that is 50 % of us, do not have the right to walk the streets in safety.
DutchHet lijkt een snelle en efficiënte manier om mensen van de straat te krijgen.
It's like this very fast, very efficient way to get people off the street.
DutchNa Florence gaan de Franse spoorwegarbeiders op 26 november de straat op.
After Florence, French rail workers will take to the streets again on 26 November.
DutchHet is nep maar werd op straat voor de volle prijs aan de consument verkocht.
It is a fake, but was sold to consumers on the high street at full price.
DutchMaar een paar minuten geleden nam ik deze foto, een straat of tien hier vandaan.
Just a few minutes ago, I took this picture about 10 blocks from here.
DutchVoor andere projecten, zoals in Parijs, gaat het over de naam van de straat.
And for other projects, like in Paris, it's about the name of the street.
Dutch(Gelach) Stel je voor dat Mozes langskomt, en hij ziet dezelfde koe op straat lopen.
(Laughter) Imagine Moses comes now, and he sees the same cow walking around the street.
DutchZe schuift over de gebrokkelde tegels, aarzelt bij het afstapje naar de straat
Her crossing the fragmented tiles, faltering at the step to the street,
DutchHet tweede was proberen te achterhalen hoe ik de straat kon oversteken.
And the second one was actually trying to figure out how to cross that street.
DutchBlijkbaar is op het ogenblik de stem van de straat sterker dan de wil tot vrede.
At the moment, it appears that the voice on the streets is stronger than the will for peace.
DutchEn toen was ik daar op 11 september, en stond op straat met iedereen.
And then I was there on September 11th, and I stood in the streets with everyone.
DutchNa vijf dagen oversteek van de Straat Drake, arriveren we bij Antarctica.
After five days of crossing the Drake Passage, we have finally arrived at Antarctica.
DutchEen groot gedeelte van deze mensen heeft moeite zich op straat te verplaatsen.
A large proportion of these people have difficulty in using the roads.
DutchJe kan het tegenwoordig voor een paar duizend piek voor elkaar krijgen op straat.
You can get it done on the street for few thousand bucks these days.