NL

steel {de}

volume_up
. ~~~ We zorgen ervoor dat de steel eruit steekt zodat hij het milieu kan waarnemen.
And then with a lot of effort, after tagging, putting in the computer, making sure the stalk is sticking out so it senses the environment, we send this fish back into the sea.
EN

steel {zelfstandig naamwoord}

volume_up
At that point considerable funds will be available for coal and steel research.
Er komen dan aanzienlijke bedragen voor onderzoek op het gebied van kolen en staal vrij.
Europe used to be about coal and steel, then it was about agriculture and fisheries.
Eerst ging Europa over kolen en staal, en daarna over landbouw en visserij.
We will need to enter into dialogue with the steel, cement and paper industries.
Wij zullen met de staal-, de cement- en de papierindustrie rond de tafel moeten gaan zitten.

Voorbeeldzinnen voor "steel" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

Dutch    Het bedrijfsplan voor de begunstigde onderneming Vítkovice Steel wordt uitgevoerd.
The business plan for the benefiting company Vítkovice Steel shall be implemented.
DutchIk las zopas nog in The Guardian dat British Steel een winst heeft gemaakt van een miljard pond.
I have just read in The Guardian today that British Steel made£1 billion profit.
DutchMijnheer Berthu, het is niet duidelijk hoe deze vork juridisch in de steel zit.
Mr Berthu, the legal position does not seem to be entirely clear.
DutchDe burgers van Athene weten bijvoorbeeld heel goed hoe deze vork in de steel zit.
The citizens of Athens, for example, are very well aware of this.
DutchDe publieke opinie weet wel hoe de vork in de steel zit, zoiets kan je niet aanvaarden.
The public are aware of what is going on, and it is unacceptable.
DutchToen ik dit in Zuid-Afrika liet zien, zeiden mensen na afloop: "Ja, hee, auto-op-een-steel."
When I showed this in South Africa, everybody after was going, "Yeah, hey, car on a stick.
DutchIk hoop dat het Bureau u zal uitleggen hoe de vork aan de steel zit.
I hope that the Conference of Presidents will put you right on this.
DutchHet heeft een wolnoten stok, Kobalt blauwe steel en een harde trekker.
It's got a walnut stock, cobalt blue steel and a hair trigger.
DutchCommissaris Flynn zal waarschijnlijk heel goed weten hoe de vork in de steel zit.
The Commissioner, Mr Flynn, is also well aware of it.
DutchIk denk, of liever gezegd, ik vrees dat de vork als volgt in de steel zit:
I suspect, or rather, I fear, that this is what happened:
DutchDit is een gewijzigde steel drum of met andere woorden: Afrika in een piano.
This is a steel drum here that has been modified, and that's what happens when you put Africa in a piano.
DutchDe consument weet echter niet hoe de vork in de steel zit, en dat is misschien ook wel de bedoeling.
But consumers do not know that and perhaps they should not know that.
DutchWe weten allemaal hoe de vork in de steel zit, zo goed zelfs, dat er bijna niemand in de zaal is.
We all know how it should be done, so much so that hardly any Members are present for this debate.
Dutch. ~~~ Teszler ging naar de fabriek en confronteerde de dief en zei, "Maar waarom steel je van mij?
Mr. Teszler went down to the plant and confronted the thief and said, "But why do you steal from me?
DutchMet zijn ironische opmerking wilde mijn collega Gollnisch natuurlijk aangeven hoe de vork eigenlijk in de steel zit.
Although he spoke in an ironic manner, Mr Gollnisch has simply made a logical point.
DutchDan kunnen wij overal controleren hoe de vork precies in de steel zit.
DutchDan steel je een van mijn moorddossiers... en nu zeg je dat dit gewoon een auto-ongeluk is?
Then you steal one of my case files from homicide... and you're saying this is just a fuckin ' automobile accident?
DutchHoe zit de vork wat Cyprus betreft precies in de steel?
Where Cyprus is concerned, what is the truth of the matter?
DutchTen eerste blijkt uit de boekhoudsystemen van onze overheidsfinanciën niet precies hoe de vork in de steel zit.
In the first place, our public finance accounting systems do not give a true picture at present.
DutchWij moeten hier precies zeggen hoe de vork in de steel zit.
We really must discuss this on the basis of the facts.

Synoniemen (Engels) voor "steel":

steel
stainless steel