"statutaire zetel" vertalen - Engels

NL

"statutaire zetel" in het Engels

volume_up
statutaire zetel {de}
NL

statutaire zetel {de}

volume_up
Ongeacht het land waar claims ontstaan, ze worden altijd afgehandeld in het land van de statutaire zetel.
Irrespective of the country in which claims originate, the claims are always dealt with in the country of the registered office.
Iedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat heeft het recht een verzoekschrift tot het Europees Parlement te richten.
Any citizen of the Union and any natural or legal person residing or having its registered office in a Member State has the right to petition the European Parliament.

Voorbeeldzinnen voor "statutaire zetel" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchOngeacht het land waar claims ontstaan, ze worden altijd afgehandeld in het land van de statutaire zetel.
Irrespective of the country in which claims originate, the claims are always dealt with in the country of the registered office.
DutchHet zou het simpelst zijn de toezichthoudende autoriteit te kiezen in het land waar de doelvennootschap haar statutaire zetel heeft.
The most flexible solution would be to choose the supervisory authority in that country in which the target company has its head office.
DutchIedere burger van de Unie en iedere natuurlijke of rechtspersoon met verblijfplaats of statutaire zetel in een lidstaat heeft het recht een verzoekschrift tot het Europees Parlement te richten.
Any citizen of the Union and any natural or legal person residing or having its registered office in a Member State has the right to petition the European Parliament.
DutchWie dergelijke consequenties wil vermijden heeft de gelegenheid voor amendement 19 te stemmen, dat duidelijk maakt dat de statutaire zetel van de doelvennootschap doorslaggevend moet zijn.
Anyone who wants to avoid such consequences has the opportunity to vote in favour of Amendment No 19, which makes it clear that it is the target company's head office which counts.

Vergelijkbare vertalingen voor "statutaire zetel" in Engels

zetel zelfstandig naamwoord