"stads" vertalen - Engels

NL

"stads" in het Engels

EN
NL

stads {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Het is echter wel zo dat het stads- en interstedelijk vervoer onder het subsidiariteitsbeginsel vallen.
However, urban and interurban transport is really a question of subsidiarity.
Het voorstel voor een " stads-audit " is dus uitstekend en nuttig voor al onze steden.
The proposal for an urban audit is, therefore, an excellent one and it will be useful for all our towns to think about this.
Met onze programma's voor stads- en plattelandsherstel worden alleen al dit jaar ruim 3 miljoen mensdagen werk bekostigd.
Our rural recovery and urban rehabilitation programmes are providing over 3 million person-days of work this year alone.

Voorbeeldzinnen voor "stads" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchNiet met de bal spelen in huis, niet vechten. niet de telefoon opnemen, ' Stads Mortuarium
No playing ball in the house, no fiighting, no answering the phone, " City morgue. "
DutchHet is echter wel zo dat het stads- en interstedelijk vervoer onder het subsidiariteitsbeginsel vallen.
However, urban and interurban transport is really a question of subsidiarity.
DutchDoor deze maatregelen worden veel risico's ondervangen en wordt het reizen per stads-, streek- of reisbus een stuk veiliger.
All of these will make all of our travel, on coach or bus safer and more risk free.
DutchHet voorstel voor een " stads-audit " is dus uitstekend en nuttig voor al onze steden.
The proposal for an urban audit is, therefore, an excellent one and it will be useful for all our towns to think about this.
DutchMet onze programma's voor stads- en plattelandsherstel worden alleen al dit jaar ruim 3 miljoen mensdagen werk bekostigd.
Our rural recovery and urban rehabilitation programmes are providing over 3 million person-days of work this year alone.
DutchDe decentralisering van de macht en de - al lang geplande - versterking van de stads- en gemeentebesturen moeten eindelijk worden uitgevoerd.
The long-standing plan to decentralise power and strengthen the cities and local authorities must finally be executed.
DutchEen evenwichtige en elkaar aanvullende ontwikkeling van stads- en plattelandsgebieden is essentieel voor de economische en regionale ontwikkeling.
The balanced and complementary development of urban and rural areas is essential for economic and regional development.
DutchStads, toegewijd, wreed.
DutchHet zou interessant zijn om te weten welk percentage van alle fondsen tezamen respectievelijk voor plattelands- en stads gebieden wordt uitgetrokken.
It would be worth knowing what percentage of funds were awarded to urban and rural areas, taking all funds into account.
DutchHet belangrijkste doel van het openbaar lokaal vervoer is daarom de garantie van een basismobiliteit volgens de stads- en regioplanning.
Ensuring sustainable basic mobility in accordance with town and country planning is therefore the prime objective for local public transport.
DutchIn mijn land zijn dergelijke geslaagde maatregelen bijvoorbeeld het vergunningensysteem voor lijndiensten en de stads- en streekkaartjes.
In my own home country such successful solutions include the fixed route transport licensing system and the town and district ticket systems.
DutchSinds dit Parlement op 14 november 2001 belangrijke delen van het stads- en streekvervoer daarvan uitzonderde, heeft de Commissie haar aandacht gericht op de spoorwegen.
Since this Parliament excluded significant portions of urban and regional transport from this attempt on 14 November 2001, the Commission has turned its attention to the railways.
DutchDit zal een voorstel zijn tot wijziging van de richtlijn met technische voorschriften voor de voertuigen van klasse II, die in het stads- en streekvervoer worden ingezet.
The proposal based on this study also amends the directive, with technical requirements for Class II vehicles, which are used for both urban and scheduled long-distance transport.
DutchEn de Europese Unie moet zich al helemaal niet gaan bezighouden met het gedwongen privatiseren van stads- en streekvervoersbedrijven, zoals dat binnenkort dreigt te gaan gebeuren.
And it is certainly not up to the European Union to implement forced privatisation of urban or regional transport companies, as is in danger of happening in the short term.