"staatkundig" vertalen - Engels

NL

"staatkundig" in het Engels

NL

staatkundig {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
staatkundig (ook: politiek)

Voorbeeldzinnen voor "staatkundig" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchWij respecteren echter het staatkundig zelfbeschikkingsrecht van de Oekraïners.
We will nevertheless respect the Ukrainian people ’ s right of self-determination.
DutchMijnheer de Voorzitter, met het staatkundig gehavende Rusland moet worden samengewerkt, zodat Rusland een Europese staat wordt die naar beschaving en cultuur streeft.
Mr President, we must establish cooperation with Russia, a country wounded in its statehood, so that she can become a European state that aspires to education and culture.
DutchTegelijkertijd wijzen wij erop dat op de Top van de leiders van de Europese Unie en Rusland de Europese Unie niet heeft geëist dat Tsjetsjenië staatkundig onafhankelijk moet worden.
At the same time we note that at the summit attended by leaders of the EU and Russia no demands were made by the EU regarding Chechnya's independence as a state.
DutchStaatkundig gezien zou het onaanvaardbaar zijn als dit bericht van de BBC waar zou zijn en dat een voorzitterschap het indienen van voorstellen door de Commissie zou kunnen blokkeren of uitstellen.
Politically speaking, it would be unacceptable if this communication by the BBC were true and if a presidency could block or delay the presentation of proposals by the Commission.