NL

springend {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
De meest in het oog springende discussiepunten kunnen als volgt worden samengevat.
The salient elements of the discussion can be summarised as follows.
Ik zal dan ook slechts de meest in het oog springende punten van de ontwerpbegroting van de Raad naar voren brengen.
So I would simply like to stress the salient points of the Council's draft budget.
Het meest in het oog springende -- opvallende probleem voor ons hierbij is dat deze plekken het niet waard zijn om je erom te bekommeren.
The outstanding -- the salient problem about this for us is that these are places that are not worth caring about.

Voorbeeldzinnen voor "springend" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet is een vrij zwemmende haai met een satelliettag springend naar zalm, die zijn gegevens naar ons stuurt.
It's a free swimming shark with a satellite tag jumping after salmon, sending home its data.
DutchIk merk dat de tien meter die u springend naar uw plaats hebt afgelegd u te zeer de adem heeft benomen om nog in te gaan op de gebeurtenissen in Helsingør.
It seems to me that in the course of the ten-metre journey from here to where you are sitting now you have been struck dumb.
DutchHet duurde jaren om de infrastructuur voor polio-uitroeiing op te bouwen - meer dan 15 jaar, veel langer dan het had moeten zijn - maar eenmaal opgebouwd waren de resultaten in het oog springend.
Now it took years to build up the infrastructure for polio eradication -- more than 15 years, much longer than it should have -- but once it was built, the results were striking.