"spiritualiteit" vertalen - Engels

NL

"spiritualiteit" in het Engels

NL

spiritualiteit {de}

volume_up
spiritualiteit (ook: geestelijkheid)
Op elementair niveau hebben we die spiritualiteit allemaal gevoeld, bij de geboorte van een kind.
On an elemental level, we have all felt that spirituality at the time of childbirth.
Het zal je kijk op spiritualiteit en geloof veranderen.
It will redefine your sense of spirituality and faith.
Maar het vertelt wat deze spiritualiteit zou moeten zijn.
But it tells you what this spirituality should be.

Voorbeeldzinnen voor "spiritualiteit" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchOp elementair niveau hebben we die spiritualiteit allemaal gevoeld, bij de geboorte van een kind.
On an elemental level, we have all felt that spirituality at the time of childbirth.
DutchHet zal je kijk op spiritualiteit en geloof veranderen.
It will redefine your sense of spirituality and faith.
DutchMaar het vertelt wat deze spiritualiteit zou moeten zijn.
But it tells you what this spirituality should be.
DutchDaar moet ze zichzelf uit omhoog trekken, uit de diepten van haar sterfelijkheid, en haar spiritualiteit vrijlaten.
That's where she has to pull herself out from the depths of mortality, come in, release her spirit.
DutchOndertussen was er naast al die spiritualiteit één werelds detail in de Ka'aba dat ik bijzonder interessant vond.
And meanwhile, besides all the spirituality, there was one mundane detail in the Kaaba that was pretty interesting for me.
DutchMaar de basis van ons gesprek was de verschillende benadering van spiritualiteit binnen de Moslim- en Boeddhistische tradities.
But the basis of our conversation was the different approach to spirituality on the part of the Muslim and Buddhist traditions.
DutchHet kan in de spiritualiteit zijn.
DutchEn dat we kunnen streven naar een veel hogere spiritualiteit als we ons bevrijden van de religieuze dogma's Het overboord gooien van ballast om onze richting te veranderen.
And that we can aim for much higher spirituality if we get rid of the religious dogmas.
DutchHet verbaast mij hogelijk dat we een hele strategie op papier kunnen zetten zonder dat een woord als ` spiritualiteit ' er ook maar één keer in voorkomt.
It amazes me that we can write a whole strategy without ever mentioning the words ‘ spirit’ or ‘ spirituality’.
DutchWe moeten ook kijken naar concepten die tot nu toe nog niet genoemd zijn, zoals hoop en angst, creativiteit en expressie, geloof en spiritualiteit.
We also need to look at concepts as yet unmentioned, such as hope and fear, creativity and expression, faith and spirituality.
DutchHetgene wat menselijkheid definieert, misschien biologisch, is onze fysiologie, maar God definieert menselijkheid door onze spiritualiteit, door onze aard.
For what defines humanity, perhaps biologically, is our physiology, but God defines humanity by our spirituality, by our nature.
DutchDe overgebleven spijt draait om het volgende: financiën, familiezaken die niet draaien om romantiek of het ouderschap, gezondheid, vrienden, spiritualiteit en de gemeenschap.
The remaining regrets pertain to these things: finance, family issues unrelated to romance or parenting, health, friends, spirituality and community.