"speling" vertalen - Engels

NL

"speling" in het Engels

NL speling
volume_up
{de}

speling (ook: gril, kuur, bui, bevlieging)
speling (ook: ruimte, kamer, lokaal, vertrek)
volume_up
room {znw.}
speling (ook: afstand, ruimte, gebied, plaatsruimte)
volume_up
space {znw.}
speling (ook: gril, kuur, bui, bevlieging)
volume_up
whim {znw.}
Buiten de eurozone wordt de overgang evenwel voornamelijk als een handelsoperatie beschouwd die aan de speling van de markt wordt overgelaten.
Outside the eurozone, it is considered basically as a commercial activity and it is left to the whim of the market.
speling (ook: marge, speelruimte)
volume_up
leeway {znw.}
Dat laat volgens mij genoeg speling voor het Europese Hof van Justitie om de kwestie op te helderen.
This period should in fact allow sufficient leeway for the ECJ to hand down a clarificatory ruling.
speling (ook: kant, rand, marge)
volume_up
margin {znw.}
Er is een speling, een marge, van 135 miljoen euro, die is berekend overeenkomstig categorie 5 van de financiële perspectieven.
The margin for manoeuvre calculated from Category 5, as referred to in the Financial Perspective, is EUR 135 million.

Voorbeeldzinnen voor "speling" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchToevallig, door een speling van het lot, is de bevoegde commissaris vandaag aanwezig.
By chance, by a strange stroke of luck, we have the competent Commissioner here today.
DutchDe overstromingen die Midden-Europa en het Alpengebied hebben getroffen, zijn evenmin een speling van het lot.
The floods that have descended on Central Europe and Alpine Europe are not inevitable either.
DutchOok daar hebben we zeker nog wel speling, maar ook daar moeten we het hoofddoel van de ontkoppeling bereiken.
Here as well there is definitely scope but again, it is important to achieve the basic objectives of decoupling.
DutchFoutje dus: een toevallige Europese Unie, maar wij hebben een echt verbond van staten en volkeren nodig, geen speling der geschiedenis!
However, we need a genuine union of the people and the States, not an accident of history!
DutchEn dat zou een trieste en ironische speling van het lot zijn: wij wilden immers juist een Conventie omdat wij niet tevreden waren met Nice.
That would be an ironic turn of fate because we wanted the Convention precisely because we were not satisfied with Nice.
Dutchwat speling geven
Dutchspeling van het lot
DutchRubriek 4 bevat speling voor betalingsachterstanden en rubriek 5 heeft veel flexibiliteit die niet vergroot hoeft te worden door het flexibiliteitsinstrument te gebruiken.
Category 4 contains 'RAL air ' and there is much scope for flexibility in category 5 without it being necessary to increase it by introducing the so-called flexibility instrument.
Dutch9 doden, 41 gewonden en onoverzienbare materiële schade, dat is de voorlopige balans van deze ramp, die allerminst een speling van het lot was maar enkel en alleen het gevolg van nalatigheid.
Nine deaths and 41 injured persons, as well as incalculable material losses, is the provisional toll of this disaster, which, far from being the product of fate is the result of pure negligence.