"soliditeit" vertalen - Engels

NL

"soliditeit" in het Engels

EN
NL

soliditeit {de}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "soliditeit" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchEuropa heeft een prachtige toekomst als solidariteit en soliditeit samenkomen.
Europe will have a bright future if it can combine solidarity with reliability.
DutchTenslotte is een adequate toezichtsstructuur om de financiële soliditeit van onze instellingen te waarborgen noodzakelijk.
Finally, an adequate supervisory structure is essential to guarantee the financial solvency of our institutions.
DutchDaarmee is de soliditeit van de EU als zorgvuldige en betrouwbare leverancier van hoogwaardige voedingsmiddelen ernstig in de verdrukking gekomen.
And this means a serious threat to the EU's sound reputation as a careful and reliable supplier of quality food products.
DutchDat is uiterst belangrijk voor de soliditeit en geloofwaardigheid van de euro, opdat de enige munt de positieve effecten kan sorteren die wij er allemaal van verwachten.
This is essential to give the euro stability and credibility to ensure that the single currency has the positive effects we are all hoping for.
DutchDit zal een gunstig effect hebben op de kosten van leningen aan kleine bedrijven waarop dit van toepassing is, terwijl de prudentiële normen van bedrijfseconomische soliditeit gehandhaafd blijven.
That will benefit the regulatory capital charges of relevant small-business loans, while maintaining appropriate levels of prudential soundness.
DutchAlleen op die manier kunnen het beloofde vertrouwen en de beloofde soliditeit worden opgebouwd die de invoering van de eenheidsmunt, de euro, in heel de Europese economie moet teweegbrengen.
Therefore, I support the policy of budgetary rigour that will hopefully give confidence and strength to the European economy and its single currency, the euro.
DutchEr staat veel op het spel: de politieke geloofwaardigheid van de Europese Unie, ook bij mijn electoraat, en de soliditeit, de hechtheid van het transatlantisch partnerschap.
There is a great deal at stake: the European Union's political credibility - including in the eyes of my electorate - and the solidity and durability of the transatlantic partnership.