"sociale media" vertalen - Engels

NL

"sociale media" in het Engels

EN

"social media" in het Nederlands

NL

sociale media {meervoud}

volume_up
sociale media
Deze persoon is dus een sleutelverbinding tussen de massamedia en de sociale media.
So this person is a key link in connecting mass media and social media together.
En dan zijn er de sociale media en wat er op het internet gebeurt.
And then there is social media, and what's happening on the Internet.
Het laat ook de kracht en impact zien van sociale media als microblog.
And also it showed us the power and the impact of social media as microblog.
EN

social media {meervoud}

volume_up
So this person is a key link in connecting mass media and social media together.
Deze persoon is dus een sleutelverbinding tussen de massamedia en de sociale media.
And then there is social media, and what's happening on the Internet.
En dan zijn er de sociale media en wat er op het internet gebeurt.
And also it showed us the power and the impact of social media as microblog.
Het laat ook de kracht en impact zien van sociale media als microblog.

Voorbeeldzinnen voor "sociale media" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDeze persoon is dus een sleutelverbinding tussen de massamedia en de sociale media.
So this person is a key link in connecting mass media and social media together.
DutchWe hebben heel origineel gebruik... van sociale media gezien in de Obama-campagne.
We saw some of the most imaginative use of social media during the Obama campaign.
DutchIk wil het hebben over jonge mensen op het platform van de sociale media.
So today I want to talk about young people through the platform of social media.
DutchHet laat ook de kracht en impact zien van sociale media als microblog.
And also it showed us the power and the impact of social media as microblog.
DutchEn dan zijn er de sociale media en wat er op het internet gebeurt.
And then there is social media, and what's happening on the Internet.
DutchWe hebben nog iets ontdekt over sociale media dat nogal verrassend is.
Now there's something else that we've discovered about social media that's actually quite surprising.
DutchOok doen mensen goede dingen via sociale media.
And also, people are doing good through social media.
DutchHumor werd in razend tempo door het land verspreid, lang voordat er internet, sociale media, en zelfs kabel-tv waren.
Comedy has been crossing country with remarkable speed way before the Internet, social media, even cable TV.
DutchWe maken mooie spellen voor de sociale media.
DutchMijn vrouw is expert in sociale media.
DutchHij gebruikte privé sociale media.
DutchBijvoorbeeld door sociale media.
DutchDe jongste drie jaar hebben we ingezoomd op de sociale media om de veranderingen te bekijken. ~~~ We ontdekten een paar interessante dingen.
And in the last three years, we've been looking specifically at social media to see what has changed, and we've discovered some very interesting things.
DutchWe hebben dus de rol van de sociale media onderzocht en hebben ontdekt dat het gebruik van sociale media een stevige tweecijferige toename in oxytocine veroorzaakt.
So we investigated the role of social media and found the using social media produced a solid double-digit increase in oxytocin.
DutchAls de stelling is dat sociale media oude media domineren, en vrouwen sociale media domineren, betekent dat dan dat vrouwen de globale media gaan overnemen?
If the case is that social media is dominating old media and women are dominating social media, then does that mean that women are going to take over global media?
DutchIk denk dat de sociale media ons gaan helpen om af te rekenen met enkele dwaze en vernederende stereotypen die we in media en reclame zien over mannen en vrouwen.
I think that social media is actually going to help us dismantle some of the silly and demeaning stereotypes that we see in media and advertising about gender.
DutchEr zijn al een paar diensten te krijgen die zijn ontworpen om ons te laten beslissen wat er gebeurt met ons online-profiel en onze abonnementen op sociale media na onze dood.
Now we're already seeing some services that are designed to let us decide what happens to our online profile and our social media accounts after we die.
DutchOmdat, zoals jullie weten, de traditionele media nog steeds zwaar gecontroleerd worden door de regering, bieden sociale media een opening om wat wat stoom af te laten.
And because, as you know, the traditional media is still heavily controlled by the government, social media offers an opening to let the steam out a little bit.
DutchHet is tegenwoordig niet meer nodig om huiskamers uit te rusten met microfoons om de gespreken van mensen op te nemen, het volstaat om te kijken naar openbare sociale media.
And you don't have to now go and instrument living rooms with microphones to get people's conversations, you just tune into publicly available social media feeds.

Vergelijkbare vertalingen voor "sociale media" in Engels

sociale bijvoeglijk naamwoord
English
media zelfstandig naamwoord
English
sociale verzekeringen zelfstandig naamwoord
sociale voorzieningen zelfstandig naamwoord
sociale orde zelfstandig naamwoord
sociale zekerheid zelfstandig naamwoord
sociale verantwoordelijkheid van bedrijven zelfstandig naamwoord
sociale klimmer zelfstandig naamwoord
sociale omgang zelfstandig naamwoord
sociale leven zelfstandig naamwoord
sociale vaardigheden zelfstandig naamwoord
sociale wetgeving zelfstandig naamwoord
sociale norm zelfstandig naamwoord
sociale controle zelfstandig naamwoord
sociale druk zelfstandig naamwoord
sociale duurzaamheid zelfstandig naamwoord
sociale huurwoning zelfstandig naamwoord