NL

snijden [sneed|gesneden] {overgankelijk werkwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "snijden" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchSta mij echter toe te anticiperen op zo'n debat door twee thema's aan te snijden.
In advance of this debate, however, I should like to raise two specific issues.
DutchWat hier echt belangrijk aan is, is dat we terwijl we snijden, ook moeten groeien.
And what's really important in this stuff is, as we cut, we also have to grow.
DutchWe snijden hun ballen eraf en eten ze op...... als die lafaards ooit komen.
We'll cut their balls and eat them... if they ever get here, the miserable cowards.
DutchVandaar dat ik er zo op aandring een debat over de grenzen van de Unie aan te snijden.
That is why I am anxious for the debate on the Union's borders to be opened.
DutchHet is begrijpelijk waarom de rapporteur geen zin had om dit thema aan te snijden.
We understand why the rapporteur does not wish to dwell on the subject.
DutchEen groep mannen trekt door de straten terwijl ze zich snijden met messen.
A group of men march through the streets cutting themselves with knives.
DutchNu weten we waar we moeten snijden, zelfs als het onder de oppervlakte is.
Now we know where we need to cut, even when it's below the surface.
DutchWe moeten in staat zijn om dat wat we snijden veel beter te begeleiden.
We need to be able to guide what we're cutting in a much better way.
DutchZe zijn zo goed gebalanceerd, zo scherp, je voelt dat je de controle hebt over het snijden.
They're so nicely balanced, so sharp, that you really feel you're in control of the cutting.
DutchHier kan ik snijden, om de hersenen te tonen, en ik kan nog anders snijden.
Maybe I can cut there, see the brain, and I can change my cut.
DutchStaat u mij toe dat laatste probleem aan te snijden dat de fundamenten van het Europees beleid raakt.
I wish to discuss this problem, which affects fundamental European policies.
DutchWe moeten wat ons vreemd is, uit ons leven snijden. ~~~ We moeten de instroom leren indammen.
We've got to cut the extraneous out of our lives, and we've got to learn to stem the inflow.
DutchWe hebben af en toe een laserapparaat gebruikt om het multiplex en sommige aluminium onderdelen te snijden.
We used a bit of laser cutting on the plywood and some of the aluminum pieces.
DutchHet tweede punt dat ik aan wil snijden betreft het bestuur.
The second point I would like to make is on the issue of governance.
DutchDe druk die de meeste lidstaten uitoefenen om in de begroting te snijden, is sterk en vaak gerechtvaardigd.
The pressure for budgetary cuts from most Member States is strong and often legitimate.
DutchMet name de ACS-landen lopen het gevaar dat ze zich in eigen vlees snijden met hun eis om de tarieven te verlagen.
The ACP countries, with their demands for reduced tariffs, risk harm to themselves.
DutchIn de chirurgie is het belangrijk om te weten wat eruit te snijden.
So in surgery, it's important to know what to cut out.
Dutch. ~~~ Want ik moet Homer Simpson zo snijden, in die positie.
So there is sweat dripping off my head, because I have to carve Homer Simpson like that, in that position.
DutchWij zijn van mening dat het gebruiken van overtuigende argumenten voldoende is om lastige problemen aan te snijden.
We take the view that major problems are adequately addressed by the use of persuasion.
DutchDeze man probeert Wit-Rusland af te snijden van Europa.
This individual is attempting to cut Belarus off from Europe.