"sneuvelen" vertalen - Engels

NL

"sneuvelen" in het Engels

NL

sneuvelen [sneuvelde|gesneuveld] {werkwoord}

volume_up
Het is toch niet zo dat ze zullen sneuvelen als deze twee paragrafen worden aangenomen.
They will not fall as a result of the adoption of these two paragraphs.
Dus als we vóór amendement 3 stemmen, zal amendement 6 sneuvelen.
So, if we vote for Amendment No 3 then Amendment No 6 falls.
Er zijn echter ook belangrijke initiatieven van de Verenigde Naties en EU gesneuveld.
However, a number of important United Nations-EU initiatives have fallen.
Het budget voor dit programma moet hersteld worden zoals de Commissie het heeft voorgesteld en wij zouden van de Commissie zelf graag horen wat anders dient te sneuvelen.
The budget for this programme must be repaired as the Commission has proposed, and we would like to hear from the Commission itself what else must perish.

Voorbeeldzinnen voor "sneuvelen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchGezien de krappe begrotingen zouden dan talloze projecten moeten sneuvelen.
The consequence of this would be that many projects would go under for lack of money.
DutchHet is toch niet zo dat ze zullen sneuvelen als deze twee paragrafen worden aangenomen.
They will not fall as a result of the adoption of these two paragraphs.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, in Irak sneuvelen mensen in de oorlog om de olie.
Mr President, people in Iraq are dying in the war for oil.
DutchDus als we vóór amendement 3 stemmen, zal amendement 6 sneuvelen.
So, if we vote for Amendment No 3 then Amendment No 6 falls.
DutchDagelijks zijn er nieuwe incidenten waarbij vaak mensen sneuvelen.
Every day incidents take place often leading to death.
DutchEr zullen banen sneuvelen in andere sectoren in Amerika en de wereldhandelsbetrekkingen zullen worden geschaad.
They will destroy American jobs in other sectors and they will damage world trade relations.
DutchDoor een gebrek aan ervaring en training sneuvelen kinderen vaak in grotere aantallen dan volwassenen.
Invariably, greater numbers of children than adults are killed due to a lack of experience and training.
DutchVoor de financiers is het van weinig belang dat er levens kapot gaan, dat de toekomstbeelden sneuvelen, als zij er maar aan verdienen!
Lives destroyed, prospects gone: the financiers could not care less, provided they earn money!
DutchEn als er een einde wordt gemaakt aan de productiefunctie sneuvelen daarmee ook de andere functies of multifuncties.
If the producing role of agriculture comes to an end, then all its other functions or multifunctions will end with it.
DutchVoor het Europese concurrentievermogen kan het sneuvelen van deze richtlijn daarentegen een nieuwe terugslag betekenen.
On the other hand, if this new directive should be toppled it could mean a new setback for European competitiveness.
DutchDeze verheven beginselen sneuvelen bij veel afgevaardigden in dit Parlement echter al bij beslissingen over onze eigen instellingen.
In the case of many Members of this House, however, these lofty principles fail them when it comes to decisions at home.
DutchIk heb er heel wat zien sneuvelen.
DutchOok toen vreesden de werknemers dat er banen zouden sneuvelen, dat de sociale voorwaarden zouden verslechteren en de veiligheid in het gedrang zou komen.
Workers were concerned that it would lead to job losses, a decline in social conditions and lack of safety.
DutchEr zouden meer mannen sneuvelen.
DutchHet budget voor dit programma moet hersteld worden zoals de Commissie het heeft voorgesteld en wij zouden van de Commissie zelf graag horen wat anders dient te sneuvelen.
The budget for this programme must be repaired as the Commission has proposed, and we would like to hear from the Commission itself what else must perish.
DutchDe trend dat de arbeid steeds zwaarder belast wordt en kapitaal minder zodat jobs sneuvelen terwijl er juist nieuwe moeten bijkomen, zet zich verder voort.
The trend for labour to be more heavily taxed all the time and capital less heavily taxed so that jobs are lost just when new ones should be being created is continuing.
DutchAls dat niet lukt, hoop ik dat men dit verslag niet daarop laat sneuvelen, want van de 108 paragrafen is er maar één die gaat over de tijdelijke commissie.
If I am not able to do so, I hope that this report will not be allowed to bite the dust on account of this, as only one of the 108 paragraphs is about the temporary committee.