"smijten" vertalen - Engels

NL

"smijten" in het Engels

EN
NL

smijten [smeet|gesmeten] {werkwoord}

volume_up
1. algemeen
Dus als ik jullie was, Deed ik de deuren op slot...... smijt de sleutels weg En trek een fles martini open...... Terwijl je luistert naar nog een uur Van muziek op KAB.
So if I were you, I would lock the doors...... throw away the keys and whip up a pitcher of martinis...... while you listen to another hour of music on KAB.
Nu, het bestaat eruit dat een haai wordt gevangen, zijn kostbare vinnen afgesneden worden en het levende dier terug in het water gesmeten wordt.
Now, finning is the act of taking a shark, cutting the valuable fins off and throwing the live animal back in the water.
Je had toch niet zo veel gemeen met haar, en je kwam daar precies achter op het moment dat ze de verlovingsring in je gezicht smeet."
You really didn't have that much in common with her, and you figured that out just about the time she threw the engagement ring in your face."
2. scheepvaart

Voorbeeldzinnen voor "smijten" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHoge subsidies toekennen aan kwaliteitsprogramma's waar geen hond naar kijkt is geld over de balk smijten.
High subsidies for high-quality programmes that nobody watches is not a sensible way to spend our money.
DutchDéclassé consumption is het idee dat je van geld over de balk smijten, er nogal anti-hip gaat uitzien.
Déclassé consumption is the whole idea that spending money frivolously makes you look a little bit anti-fashion.
DutchZe smijten afvalbrokken rond in hun omgeving.
DutchMaar laten wij door allerlei ondoorzichtige regelingen er in de Europese Unie geen puinhoop van maken en onverantwoord belastinggeld over de balk smijten.
But let us not create a mess with all kinds of obscure regulations within the European Union, and squander tax revenue.
DutchDat zou degenen, die gedacht hebben dat deze instelling louter geïnteresseerd is in het over de balk smijten van geld, moeten geruststellen.
It should set at rest the minds of those who have thought that this institution is simply interested in spending money right up to the limits.