"smal" vertalen - Engels

NL

"smal" in het Engels

NL

smal {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Plastics hebben overlappende dichtheden in een zeer smal bereik.
Plastics have overlapping densities over a very narrow range.
Vanavond constateren we dat de doorgang erg smal is, ondanks het goede werk van onze collega.
This evening, we see that these doors are very narrow, in spite of the high-quality work done by our fellow Member.
Maar de steeg is krom, donker, en erg smal
But the alley is crooked, dark, and very narrow
smal
volume_up
narrow {bn.} (having a small width)
Plastics hebben overlappende dichtheden in een zeer smal bereik.
Plastics have overlapping densities over a very narrow range.
Vanavond constateren we dat de doorgang erg smal is, ondanks het goede werk van onze collega.
This evening, we see that these doors are very narrow, in spite of the high-quality work done by our fellow Member.
Maar de steeg is krom, donker, en erg smal
But the alley is crooked, dark, and very narrow
Je handen zijn te dik en zijn nek is te smal.
Your hands are too fat, and his neck is too thin.

Voorbeeldzinnen voor "smal" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchAnders is de basis te smal en dient het geen enkel doel.
Otherwise, the statistical basis will be fairly meagre and not serve any larger purpose.
DutchPlastics hebben overlappende dichtheden in een zeer smal bereik.
Plastics have overlapping densities over a very narrow range.
DutchVanavond constateren we dat de doorgang erg smal is, ondanks het goede werk van onze collega.
This evening, we see that these doors are very narrow, in spite of the high-quality work done by our fellow Member.
DutchAls een weg wordt ingeslagen gaat het er niet zozeer om hoe breed of smal die weg is maar waar die naartoe leidt.
It should be borne in mind that the important thing about journeys is not their length, but where they lead.
DutchJe handen zijn te dik en zijn nek is te smal.
Your hands are too fat, and his neck is too thin.
DutchMaar de steeg is krom, donker, en erg smal
But the alley is crooked, dark, and very narrow
DutchIk vind de reikwijdte bijzonder smal: slechts 10 procent van afgelaste vluchten komt in aanmerking voor een werkelijke compensatie.
The extent seems to me to be particularly limited: only 10 % of cancelled fights are eligible for compensation in actual fact.
DutchHet pad tussen het paradijs en de hel is smal, net zo smal als het verschil tussen een harde concurrentie en een oneerlijke concurrentie, zoals u zelf hebt herhaald.
Just as there is a fine distinction, as you have said once again here, between tough competition and unfair competition.
DutchDe regen neemt toe door de opwarming van de aarde, de ontboste bodem kan het water niet langer vasthouden en de rivierbeddingen zijn te smal geworden.
Rain has been on the increase due to global warming, the deforested soil is no longer able to retain the water and the river beds have become too narrow.
Dutch- De heer Posselt heeft absoluut gelijk over het risico dat dit te smal wordt of te zeer op Brussel gefocust raakt, en dat is tot nu toe ook een deel van het probleem geweest.
Mr Posselt is absolutely right about the risk of this becoming too narrow or too Brussels-centric, and that has been part of the problem until now.
DutchWij hebben hier te maken met een richtlijn productaansprakelijkheid waarbij het ook in 1985, ik heb de Handelingen nog eens nagekeken, ook al dansen was op een heel smal koord.
What we have here is a product liability directive which in 1985 - and I have taken a look back at the negotiations - left very little room for manoeuvre.