"slaafs" vertalen - Engels

NL

"slaafs" in het Engels

EN
volume_up
slaafse volgeling {de}
EN
NL

slaafs {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "slaafs" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchNet zoals bij het communautaire comité zal de ECOFIN ook diens adviezen naar gevreesd moet worden slaafs volgen.
It is feared that Ecofin will follow its advice just as slavishly as the Community Committee.
DutchHet is schandelijk dat de EU-instellingen zo slaafs bereid zijn onze rechtsbegrippen af te schaffen.
It has been shameful to see the way in which the institutions of the EU have complied with demands that are also aimed at abolishing our concepts of justice.
DutchDe Commissie heeft slaafs het Brits-Amerikaanse standpunt overgenomen, terwijl de Verenigde Staten, de Britten en de Turken de bombardementen in het zuiden van Irak voortzetten.
The Commission have slavishly taken the US/ British line, while the US and British and Turks continue to bomb southern Iraq.
DutchDe ECB ziet nauw toe op de ontwikkelingen in de prijzen voor activa als indicatoren voor het monetaire beleid, maar richt zich daar niet op en reageert er evenmin slaafs op.
It closely monitors asset price developments as indicators for monetary policy but it does not target them or react to them mechanically.
DutchLaten we hopen dat zijn oorlog, waarmee u slaafs instemt, niet voor een kettingreactie zorgt en niet tot een derde wereldoorlog en het einde van onze beschaving leidt.
Let us hope that his war, which you are slavishly supporting, will not lead, through a tragic chain of events, to the third world war and the end of mankind.
DutchAls wij meedoen met een keihard vrijhandelsbeleid, betekent dat het slaafs volgen van de strategische belangen van anderen en op termijn het doodvonnis voor ons platteland.
Falling into line over free trade, pure and simple, would not only mean yielding sheep-like to others'strategic interests but, in time, it would also be a death sentence for our countryside.