NL

show {de}

volume_up
Het was een televisieshow -- een NOVA-show op PBS -- over grotten in Nieuw Mexico.
It was a television show -- it was a NOVA show on PBS -- about caves in New Mexico.
De jaren '50: June Cleever in de originele troost show, "Leave it to Beaver."
The 1950s: June Cleever in the original comfort show, "Leave it to Beaver."
Een show en platform bood ze de schijnwerpers om hun dromen te realiseren.
And a show and a platform gave them the stage to realize their dreams.
EN

show {zelfstandig naamwoord}

volume_up
It was a television show -- it was a NOVA show on PBS -- about caves in New Mexico.
Het was een televisieshow -- een NOVA-show op PBS -- over grotten in Nieuw Mexico.
The 1950s: June Cleever in the original comfort show, "Leave it to Beaver."
De jaren '50: June Cleever in de originele troost show, "Leave it to Beaver."
And a show and a platform gave them the stage to realize their dreams.
Een show en platform bood ze de schijnwerpers om hun dromen te realiseren.
I did a show in London last year made out of iPods -- I used iPods as a material.
Ik had een expositie in London met iPods -- ik gebruikte iPods als materiaal.
I'm showing to you different sections of the show right now, just to give you a taste of it.
Ik laat jullie nu verschillende delen van de expositie zien, als voorproefje.
A lot of the objects in the show are concepts, not objects that exist already.
Een hoop objecten in de expositie zijn concepten, geen bestaande voorwerpen.
And so the show was given the green light.
De voorstelling kreeg groen licht.
Zo ziet de voorstelling er uit.
De voorstelling is afgelopen.
This is from the show called "Invisible," at Talwar Gallery.
Dit is van de tentoonstelling "Onzichtbaar" bij Talwar galerie.
Kom langs op de tentoonstelling."
The next show that I'm going to work on -- and I've been bugging a lot of you about this here -- is about the relationship between design and science.
De volgende tentoonstelling waar ik aan ga werken -- en ik heb al veel mensen hier ermee lastig gevallen -- gaat over de relatie tussen design en wetenschap.
Dit schouwspel is na juni namelijk nog niet ten einde.
Spektakel over, dikkop
This is a pretty poor show and I have written a letter drawing attention to this shabby state of affairs - which will, no doubt, not receive as emollient a reply as yours did.
Dit is een behoorlijk armzalige vertoning en ik heb daarover een brief geschreven waarop ongetwijfeld niet zo'n sussend antwoord zal komen als in uw geval.

Voorbeeldzinnen voor "show" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMijn rol in de show, voor zij die het nog niet gezien hebben, is heel simpel.
My role on the show, for those of you who haven't seen it -- it's pretty simple.
DutchHet was een televisieshow -- een NOVA-show op PBS -- over grotten in Nieuw Mexico.
It was a television show -- it was a NOVA show on PBS -- about caves in New Mexico.
DutchHij had zeker de show kunnen stelen in het kringgesprek na de zomervakantie. ~~~ ...
And he could have written quite an essay on "What I Did Over My Summer Vacation."
DutchBij onze laatste show waren er 200 ouders en we moesten er niet één gaan halen.
At the last show that we did, 200 parents showed up and we didn't pick up one parent.
DutchDit jaar in Dubai hadden we de eerste autochtone exclusief vrouwelijke stand-up-show.
In Dubai this year, we've just had the first all-women's, homegrown stand-up show.
DutchDe jaren '50: June Cleever in de originele troost show, "Leave it to Beaver."
The 1950s: June Cleever in the original comfort show, "Leave it to Beaver."
DutchWelnee, het is één grote show die op dit moment door de heer Erdogan wordt opgevoerd.
What is going on there at the moment is a great show staged by Mr Erdo ğ an.
DutchIk werk in een fabriek en ik heb een show op Radio Boiro op woensdag en vrijdag.
I work in a conserve factory and I'm also a radio host at Radio Boiro, Wednesdays and Fridays
DutchZe heeft dit gedaan tijdens de Larry King Live show op CNN zes en een half jaar geleden.
She did this on the "Larry King Live" show on CNN six and a half years ago.
DutchWas het maar waar dat dit alleen ging om Sarah Palin en haar reality-show.
Now, would that this were just about Sarah Palin and her reality TV show.
DutchTBP: Daar zie ik niets in want dan zal de overheid de show gaan runnen.
TBP: I don't like that because it ends up the government is going to run the program.
DutchIk hoop dat jullie mij vergeven als ik dat vandaag niet doe, zo'n one-man savant show.
I hope you'll forgive me if I don't perform a kind of one-man savant show for you today.
DutchAan show ontbrak het echter niet: we zijn praktisch gebombardeerd met Mozartkugeln.
That is not so much the case for the show elements: we have been practically bombarded with.
DutchDe resultaten achter de hele show waren echter minder indrukwekkend.
The results that should have come with them, however, were rather less intoxicating.
Dutch♫ Samen: De Jill en Julia, de Jill en Julia, de Jill en Julia Show
♫ Together: The Jill and Julia, the Jill and Julia, the Jill and Julia Show.
DutchEen show en platform bood ze de schijnwerpers om hun dromen te realiseren.
And a show and a platform gave them the stage to realize their dreams.
DutchRoger 2,:,0: Oprah, je weet niet half hoe fantastisch het is om terug in je show te zitten.
Roger 2.0: Oprah, I can't tell you how great it is to be back on your show.
DutchDit is nog een voorbeeld van de politieke show die Roemenië opvoert.
This constitutes further evidence of the Romanian political window-dressing.
Dutch♫ Samen: De Jill en Julia, de Jill en Julia, de Jill en Julia Show.
♫ Together: The Jill and Julia, the Jill and Julia, the Jill and Julia Show.
Dutch. ~~~ ♫ deze show zouden doen.
And little did I know that one year later ... ♫ we'd be doing this show.