NL

sex {de}

volume_up
Het is niet de taak van dit Parlement het eventuele sex-appeal van deze auto te meten.
Measuring the car's possible sex appeal does not form part of this Parliament's remit.
Het zal pornografie zijn, Sex in the City, of misschien kijken naar grappige video's over katten.
It's going to be pornography, "Sex and the City," or maybe watching funny videos of cats.
En als het bij een etentje niet al voor de hand ligt, denk dan aan sex.
And if dinner isn't entirely obvious, think of sex.
sex
volume_up
shag {znw.} [straat.]
EN

sex {zelfstandig naamwoord}

volume_up
But the rules of evidence for proving discrimination based on sex are unsatisfactory.
Het bewijs van discriminatie op grond van het geslacht is echter onvoldoende geregeld.
But it is impossible to abandon the sex you were born with.
Men kan evenwel geen afstand doen van het geslacht waarmee men geboren wordt.
Sexual orientation towards people of the same sex is of all times and all cultures.
Seksuele gerichtheid op personen van hetzelfde geslacht is van alle tijden en van alle culturen.
Hollywood has its sex symbols, and the Valley has its sex symbols.
Hollywood heeft zijn seks-symbolen, en de Valley heeft zijn seks-symbolen.
And let's reproduce them by a process of recombination analogous to sex."
Reproduceer ze via een proces van hercombinatie dat analoog is aan seks."
I'll only just say a couple of things, and then go on to sex and love.
Ik zal slechts een paar dingen zeggen, en dan doorgaan naar seks en liefde.
sex (ook: shag)
Measuring the car's possible sex appeal does not form part of this Parliament's remit.
Het is niet de taak van dit Parlement het eventuele sex-appeal van deze auto te meten.
It's going to be pornography, "Sex and the City," or maybe watching funny videos of cats.
Het zal pornografie zijn, Sex in the City, of misschien kijken naar grappige video's over katten.
And if dinner isn't entirely obvious, think of sex.
En als het bij een etentje niet al voor de hand ligt, denk dan aan sex.
sex (ook: gender)
Article 13 of the Amsterdam Treaty outlaws discrimination on the grounds of age, sex, gender, disability, sexual orientation, etc.
Artikel 13 van het Verdrag van Amsterdam verbiedt discriminatie op grond van leeftijd, sekse, handicap, seksuele geaardheid, enzovoort.
The Olympic Charter already states that discrimination on grounds of race, religion, politics, sex or otherwise is unacceptable, so sex is covered.
Ook in de Olympic Charter is het al gezegd: discriminatie op grond van ras, religie, politiek, sekse of anderszins is onaanvaardbaar, dus ook sekse.
The Roma woman suffers greater prejudice when she is discriminated against not just on ethnic grounds but on sex grounds also.
De Roma-vrouw wordt immers geconfronteerd met meer vooroordelen, aangezien zij niet alleen wordt gediscrimineerd op etnische gronden, maar ook op grond van haar sekse.

Voorbeeldzinnen voor "sex" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet is niet de taak van dit Parlement het eventuele sex-appeal van deze auto te meten.
Measuring the car's possible sex appeal does not form part of this Parliament's remit.
DutchOp een gegeven moment had de man, nog steeds hikkend, sex met zijn vrouw.
At a certain point, the man, still hiccupping, had sex with his wife.
DutchHet zal pornografie zijn, Sex in the City, of misschien kijken naar grappige video's over katten.
It's going to be pornography, "Sex and the City," or maybe watching funny videos of cats.
DutchAls u vindt dat een auto sex-appeal heeft, dan bent u in elk geval geen goede partij om meisjes mee uit te nemen.
If you can see sex appeal in a car, you definitely will not be pulling any birds.
DutchMaar wat wij denken is dat het overlappende sex-partners zou kunnen zijn.
But what we think is that it could be concurrency.
DutchEn als het bij een etentje niet al voor de hand ligt, denk dan aan sex.
And if dinner isn't entirely obvious, think of sex.
DutchZe leven lang, en overlijden meestal in hun slaap, heel snel, en vaak, kan ik u vertellen, na sex.
They live a long time, and tend to die in their sleep, very quickly, and often, I can tell you, after sex.
DutchDus hoe makkelijk zou ik onze ongewenste kopie van "24" kunnen ruilen voor een gewenste kopie van "Sex and the City"?
So how easily could I swap our unwanted copy of "24" for a wanted copy of "Sex and the City?"
DutchAls de heer Blak vindt dat dit sex-appeal is, dan heeft hij een creatievere geest dan ik, waarvoor mijn compliment.
If Mr Blak thinks that is sex appeal, he has a more inventive mind than I do and I commend him for it.
DutchUNAIDS heeft eindelijk goede data beschikbaar gesteld, over de verspreiding van HIV Het zou overlapping in sex-partners kunnen zijn.
UNAIDS have done good data available, finally, about the spread of HIV. ~~~ It could be concurrency.
DutchIn Zweden hebben we geen overlapping in sex-partners.
DutchMaar ik dacht dat we sex gingen hebben?
DutchMaar wat is overlapping in sex-partners?
DutchZe vertelde ons over kleine meisjes die worden verkracht door mannen die geloven dat sex met een hele jonge maagd hen zal genezen van AIDS.
She told us of little girls raped by men who believe that having sex with a very young virgin will cure them from AIDS.
DutchIk ga geen sex met je hebben.
DutchHet betekent niet: hoeveel keer had je sex deze maand -- twee keer minder dan vorige maand, dus dat betekent dat je me niet meer zo graag ziet.
It doesn't mean you had sex this many times this month, and it's two times less than last month, so that means you don't love me as much.
DutchEn ja hoor, in Reseda in California was "rondoron" die haar of zijn "als nieuwe" kopie van "Sex en de City" wel wilde ruilen met mijn kopie van "24".
Lo and behold, there in Reseda, CA was Rondoron who wanted swap his or her "like new" copy of "Sex and the City" for my copy of "24."
DutchOp een van de pamfletten, met het logo van de Fractie van de Europese Volkspartij, stond een mannelijk model met de bizarre tekst ' Stem vóór voor mannen met meer sex-appeal '.
One piece, with the imprint of the PPE-DE Group, featured a male model and was bizarrely headlined 'Vote yes for sexier men '.
DutchAls ik het goed heb begrepen, mijnheer Helmer, dan zei u dus dat die verwijzing naar ' mannen met meer sex-appeal ' voorkwam op materiaal van de Fractie van de Europese Volkspartij.
If I understood correctly, Mr Helmer, you remarked that the reference to'sexier men ' was on literature from the PPE-DE Group.