"september" vertalen - Engels

NL

"september" in het Engels

EN

"September" in het Nederlands

NL september
volume_up
{de}

september (ook: herfstmaand)
Ik hoop dat de betreffende begrotingslijnen in september zullen zijn verhoogd.
I hope that in September new appropriations will be provided for these lines.
Helaas heeft de Raad deze verordening in september jongstleden niet goedgekeurd.
Unfortunately, the Council did not adopt this regulation last September.
De Commissie is verheugd over de resultaten van de VN-top in september dit jaar.
The Commission welcomes the outcome of the UN summit held in September.

Synoniemen (Engels) voor "September":

September
English

Voorbeeldzinnen voor "september" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchHun taken zijn veranderd en zijn steeds belangrijker geworden na de elfde september.
Their working duties have changed and become increasingly important in the wake of 9/ 11.
DutchHet nieuwe schooljaar, dat op 7 september van start moest gaan, is nog steeds niet begonnen.
They have, as yet, been unable to start the first term of the new school year.
DutchIs er hier trouwens iemand die gelooft dat op 19 september het UCK zal zijn ontwapend?
In all honesty, does anybody really believe that the KLA will have disarmed by the 19th of the month?
DutchGelooft ten tweede de Raad dat op maandag de 19de september de UCK zal zijn ontwapend?
Secondly, does the Council believe that the KLA will have disarmed by 19th of the month, i. e. Monday?
DutchIk kwam er aan in september 2008 en begon bijna meteen te werken.
There is wonderful inspiration coming from the area itself.
DutchVolgende week, op dinsdag 13 september, zullen wij in Manchester een colloquium houden over dit belangrijke onderwerp.
On Tuesday 13 of next week, we are going to hold a seminar on this important issue, in Manchester.
DutchNu is deze situatie na 11 september natuurlijk veranderd, omdat George Bush een oorlog tegen het terrorisme is begonnen.
Now, this situation changed, of course, after 9-11, because George Bush launched the War on Terror.
DutchIk kan u mededelen dat de Raad is ingegaan op onze eis om de verplichte etikettering per 1 september in te voeren.
I am able to inform you that the Council has obviously adopted our demand to introduce this system by 1.9.
DutchAls ik het debat hier vandaag aanhoor, moet ik weer denken aan 11 september en de bomaanslagen in Madrid en Londen.
Listening to the debate here today, I am somewhat reminded of 9/ 11 and the bombings in Madrid and London.
DutchDe laatste raming waarover we beschikken, werd in september 1999 bekendgemaakt en heeft betrekking op het boekjaar 1998.
To date, the Member States have calculated this GDP in accordance with the criteria laid down in ESA 79.
DutchOp 30 september 1997 is bij de bevoegde instantie in Texas om herziening verzocht en daar is tot op heden niet op gereageerd.
An appeal was lodged with the competent court in Texas, and there has still been no response to it.
DutchDe eerdere beelden waren in september genomen.
This was now, I think, February, early February.
DutchWe veroordelen de gebeurtenissen van 11 september 2001 in de strengst denkbare termen: het is zinloos geweld tegen onschuldige burgers.
These acts were intolerable for their blind violence and because they affected innocent citizens.
DutchIn het kader van het STOP-programma heeft het Luxemburgse voorzitterschap in september een seminar van experts georganiseerd.
Within the framework of the Stop programme, the Luxembourg Presidency arranged a Seminar of Experts in November.
Dutch"Emergence" kwam uit op 11 september.
And it's a picture we've seen several times.
DutchNa 11 september kwamen de Amerikanen erachter dat er in de Verenigde Staten een gebrek aan samenwerking bestond tussen de FBI en de CIA.
After 9/ 11 in the United States, the Americans discovered there was a lack of cooperation between the FBI and the CIA.
DutchDe Raad heeft in zijn gemeenschappelijk standpunt van eind september een aantal wijzigingen aangebracht in het oorspronkelijke voorstel van de Commissie.
In its Common Position, the Council has made a number of adjustments to the original Commission proposal.
Dutch-- Voorzitter, in de nacht van 26 op 27 september jongstleden was het twee jaar geleden dat de veerboot Le Joola zonk voor de kust van Senegal.
Mr President, it was two years ago that, on the night of 26 and 27 October, the ferry sank off the coast of Senegal.
DutchNu heb ik uitgerekend hoe groot dit internationale economische systeem was dat uit misdaad, terreur, en illegale economie bestond, vóór 11 september.
Now, I calculated how big was this international economic system composed by crime, terror, and illegal economy, before 9-11.
DutchWij lijken met name vergeten te zijn dat met 11 september duidelijk is geworden dat terrorisme onder dictatoriale regimes kan groeien en bloeien.
We are forgetting that not only was Afghanistan under the Taliban, but the issues of Syria, Iraq, Somalia and North Korea remain.