"sedert" vertalen - Engels

NL

"sedert" in het Engels

EN
NL

sedert {voorzetsel}

volume_up
Sedert 1993 heeft het Europees monetair systeem naar behoren gefunctioneerd.
Since 1993, the European Monetary System has functioned satisfactorily.
Mijnheer de Voorzitter, dit is het eerste visserijdebat sedert Amsterdam.
Mr President, this is the first fisheries debate since Amsterdam.
Wij weten dat de corruptie in Cambodja sedert de verkiezingen van 1993 toeneemt.
We know that since the elections in 1993 corruption has been increasing in Cambodia.
De Europese steden zijn al sedert lange tijd centra van cultureel leven.
From time immemorial, European cities have been centres of culture.
Sedert 1996 hebben de TEN ups en downs gekend.
From 1996 until today, the TENs have undoubtedly had their ups and downs.
Sedert juni van het afgelopen jaar is elke export van Somalische bananen stopgezet.
Since last June all exports of bananas from Somalia have been suspended.

Voorbeeldzinnen voor "sedert" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchSedert de verkiezingen van 1999 is de Voorzitter van het Parlement ook een vrouw.
Moreover, this Parliament has had a woman president since the 1999 elections.
DutchDeze Intergouvernementele Conferentie wordt sedert méér dan 18 maanden voorbereid.
The intergovernmental conference has been working for more than 18 months now.
DutchWij weten dat de corruptie in Cambodja sedert de verkiezingen van 1993 toeneemt.
We know that since the elections in 1993 corruption has been increasing in Cambodia.
DutchSedert de start van de conferentie zijn belangrijke nieuwe debatten geopend.
Some major issues have appeared on the scene since the conference was launched.
DutchSedert de jaren " 60 is de migratie uit Zweedse dorpen niet meer zo groot geweest.
Not since the 1960s has there been greater depopulation of the Swedish countryside.
DutchECHO, het Bureau voor humanitaire hulp van de Gemeenschap, bestaat sedert 1992.
Since 1992 we have had the European Union's Humanitarian Aid Office - ECHO.
DutchZoals u ziet, heeft zich sedert midden jaren 70 een grote verandering voltrokken.
As you can see, a great deal has changed since the summits of the mid-'70s.
DutchSedert het eind van de negentiende eeuw probeert Turkije zich te moderniseren.
Turkey's efforts to modernise started at the end of the nineteenth century.
DutchDat ontwerp bestaat al sedert 1972, maar is nog altijd niet goedgekeurd.
This has been available in draft form since 1972 and has still not been adopted.
DutchLangere drijfnetten zijn sedert 1991 in de EU door verordening 345/92 verboden.
Longer nets have been banned in the EU since the end of 1991, under Regulation 345/ 92.
DutchWij weten sedert twee dagen dat Mochovce met Russisch en Tsjechisch geld wordt gebouwd.
Two days ago we learned that Mochovce is to be built with Russian and Czech money.
DutchDe situatie is zich sedert de inwerkingtreding van de douane-unie blijven verslechteren.
The situation has deteriorated constantly since the customs union came into force.
DutchDeze is sedert het begin van het jaar daartoe reeds diverse malen bijeengekomen.
This group has already met several times for this purpose since the beginning of the year.
DutchDe investeringen van de Britse regering in de regio's zijn sedert 1984 met 75 % gedaald.
For the record, UK Government investment in regions has fallen since 1984 by 75 %.
DutchDit verslag staat al voor vandaag op de agenda sedert dat deze werd opgesteld.
This report has been scheduled for today since the agenda was drawn up.
DutchSedert de regeringswisseling in Duitsland is dit in de EU mogelijk geworden.
The change of government in Germany has made this possible within the EU.
DutchSedert juni van het afgelopen jaar is elke export van Somalische bananen stopgezet.
Since last June all exports of bananas from Somalia have been suspended.
DutchMijnheer de Voorzitter, sedert enkele dagen is het Verdrag van Amsterdam van kracht.
Mr President, the Amsterdam Treaty has been in force for just a few days.
DutchSedert het uiteenvallen van de machtsblokken is de politieke situatie immers veranderd.
The political situation has changed since the dissolution of the old blocs.
DutchSedert 1993 heeft het Europees monetair systeem naar behoren gefunctioneerd.
Since 1993, the European Monetary System has functioned satisfactorily.