NL

schuilplaats {de}

volume_up
1. algemeen
So we dashed, all of us, towards the shelter.
Terroristen, drugshandelaren en mensensmokkelaars mogen geen schuilplaats vinden in een van onze lidstaten.
No terrorist, drug trafficker or trafficker in human beings must find shelter in a Member State.
50 meter is een lange afstand als je helemaal onbeschut bent, maar we slaagden erin om de schuilplaats te bereiken.
You know, 50 meters can be a long distance if you are totally exposed, but we managed to reach the shelter.
schuilplaats
Wat als hij berichtjes aan het sturen is naar Bin Ladens schuilplaats -- of wie het ook overgenomen heeft na Bin Laden -- en hij is eigenlijk een terrorist, een "sleeper cell".
And what if he's been sending little messages to Bin Laden's hideout -- or whoever took over after Bin Laden -- and he's actually like a terrorist, a sleeper cell.
2. constructie

Voorbeeldzinnen voor "schuilplaats" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet was zo dat de familie hun geliefden ergens in een schuilplaats moesten krijgen.
What happened was that the family had to get their loved ones some safe place somehow.
DutchWe beschermen het gebiedd en we verdedigen de schuilplaats.
We're going to hold the perimeter and we're going to hold the strongpoint.
DutchWaarschuw het Barillo kartel... dat El uit z'n schuilplaats is gekomen.
Alert the Barillo cartel...... that El has come out of hiding.
DutchTerroristen, drugshandelaren en mensensmokkelaars mogen geen schuilplaats vinden in een van onze lidstaten.
No terrorist, drug trafficker or trafficker in human beings must find shelter in a Member State.
DutchDe niet-spelers komen nooit meer uit hun schuilplaats -- ze sterven.
DutchAan de voordeur uiten ze hun verontwaardiging, maar aan de achterdeur bieden ze bescherming, een schuilplaats en asiel.
They express regret officially, whilst, behind the scenes, protecting, concealing and welcoming.
Dutch50 meter is een lange afstand als je helemaal onbeschut bent, maar we slaagden erin om de schuilplaats te bereiken.
You know, 50 meters can be a long distance if you are totally exposed, but we managed to reach the shelter.
DutchZe nemen deze "schuilplaats in de tijd" erg serieus.
DutchZe noemen dat een "24-urige schuilplaats in de tijd."
DutchWeet je, ik vindt deze schuilplaats veel beter.
You know, I like this hiding place a lot better.
DutchVader zei dat het een ideale schuilplaats is.
DutchWe renden allemaal naar de schuilplaats.
DutchDus namen ze hen naar zo'n schuilplaats.
DutchHet antwoord van mevrouw Coninsx, voorzitter van Eurojust: " Het is mogelijk dat Europa deze terroristen een logistieke schuilplaats biedt.
Mrs Coninsx, head of Eurojust, replied: 'Europe may act as a logistical fallback for these terrorists.
DutchEr zal daarom actiever samengewerkt moeten worden tussen alle landen om ervoor te zorgen dat de moslimextremisten nergens een schuilplaats geboden wordt.
Inter-state cooperation must therefore be carried out more actively, so that Islamic extremists can have no sanctuary.
DutchIedere staat waar hij aanklopt voor een schuilplaats moet hem veroordelen voor onder meer zijn martelpraktijken en zijn betrokkenheid bij de drugshandel.
He should be brought to trial on the grounds of torture, drug-trafficking and the rest by any state where he seeks refuge.
DutchDeze zou bij zijn kritiek op de EU echter moeten weten dat alleen een internationale gemeenschap als de Europese Unie een schuilplaats kan bieden.
But when he criticizes the EU, he should be aware that only an international community like the European Union can provide sanctuary.
DutchIk ben van mening dat wij deze internationale oorlogsmisdaden op een samenhangende wijze moeten aanpakken en dat er geen schuilplaats mag zijn voor degenen die deze misdaden begaan.
I believe we must have a cohesive approach to these international war crimes and there must be no hiding place for those who commit them.
DutchDe cryptografie, de digitale codering van gegevens, biedt voordelen met betrekking tot de vertrouwelijkheid, maar biedt tevens een schuilplaats voor de georganiseerde misdaad.
Cryptography, that is, the electronic coding of data, has advantages in terms of confidentiality, but it also offers a refuge for organized crime.
DutchWat als hij berichtjes aan het sturen is naar Bin Ladens schuilplaats -- of wie het ook overgenomen heeft na Bin Laden -- en hij is eigenlijk een terrorist, een "sleeper cell".
And what if he's been sending little messages to Bin Laden's hideout -- or whoever took over after Bin Laden -- and he's actually like a terrorist, a sleeper cell.