"schouwspel" vertalen - Engels

NL

"schouwspel" in het Engels

NL

schouwspel {het}

volume_up
Mevrouw de Voorzitter, Algerije blijft ons het treurige schouwspel bieden van de dagelijkse wreedheden.
Madam President, Algeria continues to offer us a devastating spectacle of daily barbarism.
Het schouwspel echter van de Europese instellingen was niet fraai, en ik ben daarover zeer ontgoocheld.
However, the spectacle involving the European institutions was not a pretty sight, and I am very disappointed about this.
Moet u niet gaan wegen op dit dossier, mijnheer de commissaris, opdat aan dit ondemocratisch schouwspel toch eens een einde komt?
Should you not intervene, Commissioner, so that an end is finally brought to this undemocratic spectacle?
Dit schouwspel is na juni namelijk nog niet ten einde.
This show will not be over in June.
Mevrouw de Voorzitter, ik vind dit debat een absurd schouwspel.
Madam President, in my view today's debate is a theatre of the absurd.

Voorbeeldzinnen voor "schouwspel" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe regie voor dit absurde schouwspel vindt men natuurlijk in het Euratom-verdrag.
The stage directions for this theatre of the absurd were, of course, set out in the Euratom Treaty.
DutchMevrouw de Voorzitter, ik vind dit debat een absurd schouwspel.
Madam President, in my view today's debate is a theatre of the absurd.
DutchHet referendum was een indrukwekkend schouwspel, onbeschrijfelijk!
This referendum was an impressive sight, really quite impressive!
DutchMevrouw de Voorzitter, Algerije blijft ons het treurige schouwspel bieden van de dagelijkse wreedheden.
Madam President, Algeria continues to offer us a devastating spectacle of daily barbarism.
DutchIk vind dat wij deze morgen een treurig schouwspel hebben geboden.
I find it sad to see what is happening here this morning.
DutchHet is een feit dat wij geconfronteerd worden met een frustrerend, wreedaardig en - om zo te zeggen - surrealistisch schouwspel.
We are clearly facing a frustrating, cruel and, if I may say so, surreal, situation.
DutchHet schouwspel echter van de Europese instellingen was niet fraai, en ik ben daarover zeer ontgoocheld.
However, the spectacle involving the European institutions was not a pretty sight, and I am very disappointed about this.
DutchDit schouwspel is na juni namelijk nog niet ten einde.
DutchMoet u niet gaan wegen op dit dossier, mijnheer de commissaris, opdat aan dit ondemocratisch schouwspel toch eens een einde komt?
Should you not intervene, Commissioner, so that an end is finally brought to this undemocratic spectacle?
DutchWendt u niet af, slaat niet op de vlucht, laten we geen triest schouwspel meer bieden zoals ten opzichte van de tragedie van Bosnië.
Do not turn away, do not try to escape, let us not give the awful performance that we gave with the Bosnia tragedy.
Dutch♫ ik was een verlopen schouwspel, ♫
Dutch-- De gang van zaken rond de Europese politieke partijen, of om precies te zijn de manna die hun tot financiering zou moeten strekken, biedt ons een bedroevend schouwspel.
The European political parties, or rather the manna from heaven that ought to fund them, amount to a rather sorry sight.
DutchHet oeroude schouwspel van de nationale belangenwinkels had ook zonder een Conventie moeiteloos opgevoerd kunnen worden.
I ask myself why in fact the governments summoned a Convention, when, even without one, they could still have had the age-old spectacle of the nations haggling over their interests.
DutchAnderen zien het als deel van de persoonlijke vorming en voor weer anderen is het een schouwspel of gaat het erom, koste wat het kost, de hoogst mogelijke resultaten te behalen.
For others, it may be part of their personal education process, while for others it is the presentation of a spectacle or a quest for victory at all costs.
DutchIn plaats daarvan waren wij de afgelopen tijd getuige van een hoogst treurig schouwspel met de Russische minister van Buitenlandse Zaken in Madrid en met de Russische premier in Tampere.
Instead, we have witnessed in recent days a most deplorable sight with the Russian Foreign Minister in Madrid and with the Russian Prime Minister in Tampere.
DutchOordeel niet over anderen," wij het schouwspel hebben van christenen die eindeloos de ander veroordelen, eindeloos de Schrift gebruikend om met andere mensen te argumenteren, anderen omlaag te halen.
Don't judge others," we have the spectacle of Christians endlessly judging other people, endlessly using Scripture as a way of arguing with other people, putting other people down.