"schiereiland" vertalen - Engels

NL

"schiereiland" in het Engels

NL schiereiland
volume_up
{het}

schiereiland
Het Koreaanse schiereiland is een bron van voortdurende strategische instabiliteit.
The Korean peninsula is a source of continuing strategic instability.
Belangrijke stukken van het Iberisch Schiereiland kunnen in een woestijn veranderen.
Major regions of the Iberian Peninsula are on the brink of desertification.
Ten derde wordt deze top gehouden te Seoul op het Koreaanse schiereiland.
Thirdly, this summit is being held on the Korean peninsula in Seoul.

Voorbeeldzinnen voor "schiereiland" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchZo'n gebied is bijvoorbeeld het schiereiland Kola in Noord-Rusland.
The Kola region in northern Russia is one example.
DutchHet is duidelijk dat het voornamelijk de landen van het Iberisch Schiereiland zijn waarvoor dit project van belang is.
It is clearly the countries of the Iberian peninsular which have the greatest interest here.
DutchDe Europese Unie dient zich bewust te zijn van het belang dat de toekomst van het Koreaanse schiereiland voor de Unie heeft.
The European Union must, indeed, be aware of its own stake in the future of the Korean peninsular.
DutchMijnheer de Voorzitter, slechts drie jaar geleden hoopten we nog dat het Koreaanse schiereiland een veel betere toekomst tegemoet kon zien.
Mr President, just three years ago we all hoped that the Korean peninsular could look forward to a much better future.
DutchZo zullen de economieën van het Iberische schiereiland eerder en ernstiger door een Latijns-Amerikaanse crisis getroffen worden dan de rest.
The Iberian economies will therefore be affected earlier and to a greater extent than the others by a major Latin-American crisis.
DutchEn nu worden we met de gevolgen hiervan geconfronteerd in drie van de zorgwekkendste probleemgebieden ter wereld: Kasjmir, het Koreaanse schiereiland en de Perzische Golf.
Today we face some of the consequences in three of the world's most worrying trouble spots: in Kashmir, in the Korean peninsular and in the Gulf.
DutchEn nu we het toch hebben over de rechten van de volkeren, wil ik erop wijzen dat hier buiten het Parlement mensen staan die komen van het schiereiland Istrië, van Dalmatië en de stad Fiume.
On the subject of people’ s rights, I should like to mention the presence here outside Parliament of people from Istria, Dalmatia and Fiume.
DutchVeiligheid is van fundamenteel belang voor de vrede en de stabiliteit van het Koreaanse schiereiland, en de KEDO levert een bijdrage aan de verzoening tussen de twee Korea's.
Security aspects are fundamental to peace and stability on the peninsular and the KEDO project is contributing to reconciliation between the two Korean governments.
DutchDe Europese Unie wisselt regelmatig van gedachten met haar partners, waaronder de Verenigde Staten, de Republiek Korea en Japan, over de toestand op het Koreaanse schiereiland.
The EU regularly exchanges views with our dialogue partners, including the United States, the Republic of Korea and Japan with regard to the situation on the Korean Peninsular.
DutchHet is nogal ironisch dat we over de Organisatie voor energieontwikkeling op het Koreaanse schiereiland, de KEDO, debatteren op dezelfde dag dat we het ontslag van de Commissie behandelen.
It is quite ironic that on the same day that we are debating the consequences of the resignation of the Commission, we should also be discussing the question of KEDO.
DutchDe droogte op het Iberisch schiereiland was de ergste van de afgelopen zestig jaar en heeft, samen met de hoge temperaturen, ervoor gezorgd dat op grote schaal bosbranden uitbraken in Zuid-Europa.
The Iberian peninsular suffered the worst drought in 60 years and this, in conjunction with high temperatures, encouraged the fires to spread in southern Europe.
DutchEuropa heeft de taak de inspanningen van het gehele Koreaanse volk en van de politieke leiders van het schiereiland te ondersteunen, om stabiliteit en een duurzame vrede in Korea te bereiken.
Europe has a duty to support the efforts of the Korean people as a whole and the Korean political leaders with a view to achieving stability and lasting peace in Korea.