"scheikundige" vertalen - Engels

NL

"scheikundige" in het Engels

EN
volume_up
scheikundig ingenieur {de}
NL

scheikundige {de}

volume_up
My grandmother was a chemist.
Een van onze medewerkers is scheikundige Martin Hanczyc, die grote belangstelling heeft voor de overgang van inerte naar levende materie.
One of our collaborators is chemist Martin Hanczyc, and he's really interested in the transition from inert to living matter.
Dan kun je duizend moleculen proberen, zelfs tienduizend moleculen in een weekend, en moet je enkel tegen de scheikundige zeggen welke hij nu moet maken.
So you can try a thousand molecules, you can try ten thousand molecules in a weekend, and then you only tell the chemists to make the right one.

Voorbeeldzinnen voor "scheikundige" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchTen tweede is er de kwestie van de voor het endocriene stelsel schadelijke scheikundige stoffen.
Secondly, there is the question of endocrine-disrupting chemicals.
DutchDe landbouwers zijn de belangrijkste slachtoffers van scheikundige methodes.
Farmers are the main victims of chemical methods.
DutchOok kan het worden gebruikt voor de aanmaak van industriële producten, zoals synthetisch rubber en scheikundige vezels.
It can also be used in the manufacture of industrial products such as synthetic rubber and chemical fibres.
DutchIn de drinkwaterrichtlijn van 1998 worden kwaliteitsnormen vastgelegd voor een reeks scheikundige parameters, waaronder fluoride.
The Drinking Water Directive of 1998 sets quality standards for a range of chemical parameters, including fluoride.
DutchEigenlijk is alles wat je moet weten, dat er vier letters zijn: A, T, C en G; ze stellen de naam van scheikundige verbindingen voor.
Really all you have to know about it is that there's four letters: A, T, C, G; they represent the name of a chemical.
DutchEen van onze medewerkers is scheikundige Martin Hanczyc, die grote belangstelling heeft voor de overgang van inerte naar levende materie.
One of our collaborators is chemist Martin Hanczyc, and he's really interested in the transition from inert to living matter.
DutchMijn oma was scheikundige.
DutchDan kun je duizend moleculen proberen, zelfs tienduizend moleculen in een weekend, en moet je enkel tegen de scheikundige zeggen welke hij nu moet maken.
So you can try a thousand molecules, you can try ten thousand molecules in a weekend, and then you only tell the chemists to make the right one.
DutchTwee teams waren parallel aan het werk: een groep werkte aan het scheikundige vraagstuk terwijl de andere groep poogde gehele chromosomen te transplanteren om nieuwe cellen te krijgen.
We had two teams working in parallel: one team on the chemistry, and the other on trying to be able to transplant entire chromosomes to get new cells.