"schappelijk" vertalen - Engels

NL

"schappelijk" in het Engels

NL

schappelijk {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
Het gaat er nu niet om wat ons hier in het Parlement schappelijk lijkt, maar om wat werkelijk democratisch is.
It is not now a matter of what seems to us here in the Chamber to be reasonable; it is a matter of what is truly democratic.
Het is nogal symbolisch dat we op een schappelijk tijdstip over dit onderwerp spreken want het gaat hier om veel meer dan om gezondheid en veiligheid alleen.
It is quite symbolic that we are speaking about this matter at a reasonable time because it goes so much further than just health and safety.

Voorbeeldzinnen voor "schappelijk" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk ben het eens met mijn collega's die hebben gezegd dat het er niet om gaat bijzonder schappelijk te zijn.
I agree with those fellow Members who have said that this is not about being particularly benevolent.
DutchHet gaat er nu niet om wat ons hier in het Parlement schappelijk lijkt, maar om wat werkelijk democratisch is.
It is not now a matter of what seems to us here in the Chamber to be reasonable; it is a matter of what is truly democratic.
DutchEr dient echter aandacht aan te worden besteed dat het gebruiksmodel vooral gericht moet zijn op de KMO's, waardoor de kosten dus altijd schappelijk moeten zijn.
However, we must bear in mind that utility models must essentially be aimed at SMEs, for which costs must always be kept down.
DutchHet is nogal symbolisch dat we op een schappelijk tijdstip over dit onderwerp spreken want het gaat hier om veel meer dan om gezondheid en veiligheid alleen.
It is quite symbolic that we are speaking about this matter at a reasonable time because it goes so much further than just health and safety.
DutchMijnheer de Voorzitter, de Europese Unie erkent dat het gebrek aan schappelijk geprijsde medicijnen een ernstig probleem is in veel ontwikkelingslanden, met name voor hun allerarmste inwoners.
Mr President, the European Union recognises that the lack of affordably priced medicines is a serious problem in many developing countries, particularly for the poorest people in these countries.