"schaffen" vertalen - Engels

NL

"schaffen" in het Engels

NL

schaffen {werkwoord}

volume_up

Voorbeeldzinnen voor "schaffen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHopelijk zullen we er ook in slagen het schandalige landbouwbeleid af te schaffen.
Hopefully, we shall also be able to do away with the shameful agricultural policy.
DutchWe zijn niet bereid om het veto voor militaire samenwerking af te schaffen.
We are not prepared to dispense with the veto in regard to military cooperation.
DutchEr was zelfs lange tijd sprake van pogingen om de sancties op Irak af te schaffen.
For a long time there were even attempts to have the sanctions against Iraq lifted.
DutchDe EU-elites proberen ook dit ultimatieve democratische element af te schaffen.
The EU elites are trying to abolish this ultimate democratic element too.
DutchWe hebben de politieke verantwoordelijkheid om deze moderne slavernij af te schaffen.
We have a political responsibility to abolish this slavery of modern times.
DutchVandaag stellen de Commissie en dit verslag voor deze ontheffing af te schaffen.
The Commission, and this report, now propose waiving this derogation.
DutchHet voorstel om de nationale steenkoolsubsidies af te schaffen is dan ook belangrijk.
The proposal to stop national subsidies for coal is therefore significant.
DutchWe moeten ons dus verzetten tegen alle pogingen het Cohesiefonds af te schaffen.
We must, therefore, oppose any attempt to abolish the Cohesion Fund.
DutchZweden heeft na een referendum besloten de kernenergie geleidelijk af te schaffen.
Following a referendum, Sweden has decided to phase out nuclear power.
DutchHet is tijd om nikkel-cadmium af te schaffen, het is tijd om vóór amendement 54 te stemmen.
It is time to dump nickel cadmium and time to vote in favour of Amendment 54.
DutchHet is belangrijk het interventiesysteem af te schaffen en het niet alleen maar te hervormen.
It is a question of abolishing public intervention, and not just of reforming it.
DutchDus is er nog steeds geen verbintenis om de wrede wildklemmen af te schaffen.
So there is still no commitment to abolish the cruel, leg-hold traps.
DutchU stelt voor om de eis van cofinanciering voor kleine projecten af te schaffen.
You have suggested doing away with cofinancing for small projects.
DutchIk verwacht helemaal niets van die radicale methoden om alles binnen een jaar af te schaffen.
I have no time for these dramatic proposals to abolish everything in one year.
DutchDaarom steunen wij de oproep om de vele belemmeringen voor het vrije verkeer af te schaffen.
Thus, we can support a call to eliminate the many obstacles to freedom of movement.
DutchIk kan u ook zeggen dat de Voorzitter geenszins voornemens is dit bulletin af te schaffen.
I can also tell you that I have no intention of discontinuing this report.
DutchOf we beschouwen vrijdag als een echte werkdag, of we schaffen hem als werkdag af!
Either we make Friday a proper working day or we do away with it.
DutchWelnu, wij hebben het begin dit jaar een goed idee gevonden om deze regeling af te schaffen.
In fact we saw fit to abolish this regulation at the beginning of the year.
DutchIn Zweden zijn wij nu begonnen de kernenergie geleidelijk af te schaffen.
In Sweden we are about to start on the phasing out of nuclear power.
DutchOok neem ik kennis van uw wens het vetorecht in de Raad af te schaffen.
All these are principles which met with general approval in Biarritz.