"schaaldieren" vertalen - Engels

NL

"schaaldieren" in het Engels

EN
NL

schaaldieren {meervoud}

volume_up
schaaldieren
Welke producten worden bedoeld met schaaldieren?
What products are meant by the reference to crustaceans?
Er is krill en andere soorten schaaldieren, en kwallen.
Like those big explosions, sparks, are from a little comb jelly, and there's krill and other kinds of crustaceans, and jellyfish.
Als gevolg daarvan is een verbod ingesteld op de invoer van kippenvlees, schaaldieren, honing en een of twee andere producten.
As a consequence, a ban was placed on the importation of chickens, crustaceans, honey and one or two other products.

Voorbeeldzinnen voor "schaaldieren" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe voorstellen zullen het eten van schaaldieren voor kinderen noch volwassenen er niet veiliger op maken.
The proposals will not increase the safety level of eating shellfish for either children or adults.
DutchOok de vissers, de kwekers van schaaldieren en vissen en de zoutpanarbeiders zijn zeer zwaar getroffen.
Workers in the fishing industry, in fish farming and aquaculture, and salt makers have been very badly hit.
DutchWelke producten worden bedoeld met schaaldieren?
What products are meant by the reference to crustaceans?
DutchEr is krill en andere soorten schaaldieren, en kwallen.
Like those big explosions, sparks, are from a little comb jelly, and there's krill and other kinds of crustaceans, and jellyfish.
DutchAls gevolg daarvan is een verbod ingesteld op de invoer van kippenvlees, schaaldieren, honing en een of twee andere producten.
As a consequence, a ban was placed on the importation of chickens, crustaceans, honey and one or two other products.
DutchDit rapport bevat de concentraties die zijn gemeten in vis en schaaldieren voor de kust van Wales en in het Bristolkanaal bij Cardiff.
This report includes measured concentrations in seafood off the Welsh coast and Bristol Channel near Cardiff.
Dutchzeevruchten/vis/schaaldieren/garnalen
Dutch. ~~~ Kwallen, pijlinktvissen, een hele hoop veschillende schaaldieren
And there are a lot of different animals that can do this: There's jellyfish, there's squid, there's a whole lot of different crustaceans,
DutchTot de visbestanden behoren weekdieren, schaaldieren en andere sedentaire soorten, met uitzondering van sterk migratoire soorten, die onder het ICCAT vallen.
It covers fish, molluscs, crustaceans and other sedentary species, but not highly migratory species which are covered by ICCAT.
DutchHet gaat om gewone, voor consumptie bestemde vis, gewone schaaldieren, waarvan we de Europese burgers normaliter de consumptie in grote hoeveelheden aanbevelen.
We are concerned here with ordinary, edible fish and shellfish, of which we normally recommend people in Europe to eat plenty.
DutchDe kustwateren van Guinee-Bissau, die voorheen overvol van vis en schaaldieren waren, hebben geleden onder de overexploitatie van hun maritieme hulpbronnen.
The waters of Guinea-Bissau, which used to be abundant in fish and crustaceans, have suffered from overexploitation of their resources.
DutchMozambique is voor 75% van zijn totale inkomsten afhankelijk van de uitvoer van schaaldieren, wat een perfect voorbeeld is van niet-duurzame ontwikkeling.
Mozambique receives 75 % of its total income from the export of crustaceans, and this is a perfect example of a model of sustainable development.
DutchHet aantal vergunningen loopt terug van vijfhonderd naar ongeveer honderd en op een aantal belangrijke soorten, als schaaldieren en koppotigen, mag helemaal niet meer worden gevist.
The number is to fall from 500 to approximately 100, with the loss of some important categories of fish, namely crustaceans and cephalopods.
DutchZo levert het beheer van sterk migrerende vissoorten zoals tonijn volstrekt andere moeilijkheden op dan de oogst van zeewier of bepaalde soorten schaaldieren.
For instance, the difficulties in managing highly migratory species such as tuna are completely different from those for harvesting seaweed or some species of shellfish.
DutchAquacultuur op zee is een belangrijke leverancier van vis, schelpdieren en schaaldieren en in het bijzonder van gekweekte zalm, die steeds beter van kwaliteit wordt.
Marine aquaculture is a vitally important supplier of fish, molluscs and shellfish with a particular emphasis on farmed salmon, the quality of which is improving all the time.
DutchKwikzilver, lood en cadmium, die o.a. voorkomen in schaaldieren, die zeer in trek zijn, kunnen bijvoorbeeld het zenuwstelsel ondermijnen en bij de mens andere bijzonder ernstige ziekten veroorzaken.
Mercury, lead and cadmium, which are found in shellfish for which there is high demand, can, for example, weaken the nervous system and cause other very serious diseases in humans.