"sap" vertalen - Engels

NL

"sap" in het Engels

EN
EN

"sap" in het Nederlands

NL
NL

sap {het}

volume_up
1. algemeen
Dus ik dronk het sap, zei de woorden en hier ben ik.
So I swallowed the juice, said the words and here I am.
Als ik mij niet vergis, is deze richtlijn zowel van toepassing op sap en vers fruit als op eigengemaakt vruchtensap en verpakt vruchtensap.
I believe this Directive applies equally to juice, fresh fruit, juice produced in the home, or packaged juice.
Hij is zo leuk om in huis te hebben, maar hij staat in de gang en ik maak er geen sap mee.
It's so much fun I have it in my house -- but I have it in the entryway, I don't use it to make juice.
2. plantkunde
sap (ook: vocht)
De Commissie zal te zijner tijd besprekingen houden met de landen binnen het kader van het SAP.
The Commission will hold discussions with the countries in due course, within the framework of the SAP.
Dat blijkt duidelijk uit enkele advertenties die bijvoorbeeld door SAP en andere bedrijven in onder andere de werden geplaatst.
That much is quite clear from some of the advertisements placed in and elsewhere by such companies as SAP and the like.
Vanuit dat systeem worden de gegevens na controle door de financiële controle ingevoerd in het SAP-boekhoudsysteem.
The data it produces are input into the SAP accounting system, after having been checked by financial control.
EN

sap {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. plantkunde
The Commission will hold discussions with the countries in due course, within the framework of the SAP.
De Commissie zal te zijner tijd besprekingen houden met de landen binnen het kader van het SAP.
That much is quite clear from some of the advertisements placed in and elsewhere by such companies as SAP and the like.
Dat blijkt duidelijk uit enkele advertenties die bijvoorbeeld door SAP en andere bedrijven in onder andere de werden geplaatst.
The data it produces are input into the SAP accounting system, after having been checked by financial control.
Vanuit dat systeem worden de gegevens na controle door de financiële controle ingevoerd in het SAP-boekhoudsysteem.

Voorbeeldzinnen voor "sap" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchHet SAP garandeert preferentiële toegang voor producten uit ongeveer 178 landen.
The GSP guarantees preferential access for products from about 178 countries.
DutchOnder het huidige SAP valt ook een speciale regeling die SAP+ wordt genoemd.
There is also a special arrangement under the current GSP called 'GSP – plus '.
DutchGezegd moet worden dat het SAP-systeem van de EU een uitstekend instrument is.
I have to say that the Union's own generalised Preference system is an excellent tool.
DutchDe herziening in 2008 van het SAP Plus zou daarvoor een goed alternatief kunnen vormen.
The review in 2008 of the GSP plus could prove to be a sound alternative for this.
DutchBij iedere herziening van het SAP moet ook deze regeling worden gehandhaafd.
Again, it is important that this be protected in any reform of the GSP.
DutchHet verbeterde SAP-systeem werkt klaarblijkelijk als een systeem van stimulansen.
The enhanced GSP system obviously works as a system of incentives.
DutchDat SAP legt India de verplichting op om zijn belangrijkste arbeidsomstandigheden te verbeteren.
The GSP places an obligation on India to improve its core labour standards.
DutchDat zou betekenen dat Pakistan in technische zin in aanmerking komt voor SAP-hulp.
This would technically allow Pakistan to qualify for GSP aid.
DutchHet gaat om een herziening van de bestaande SAP-regeling, en dat was nodig.
The existing GSP scheme is being reviewed, as was long overdue.
DutchWe moeten ook niet vergeten dat het SAP is ontworpen voor de minst ontwikkelde landen.
We also need to bear in mind that the GSP system was designed for the least-developed countries.
DutchOok vinden wij dat inderdaad goed bestuur zeker een plaats moet krijgen in het nieuwe SAP+.
Also, it is our view that good governance should certainly be given a place in the new GSP+.
DutchAan de andere kant heeft de sociale clausule van het SAP niet voldoende geografische reikwijdte.
Moreover, the GSP's social clause does not cover a sufficiently broad geographical area.
DutchDe Commissie zal de herziening van de oorsprongsbepalingen van het SAP zo snel mogelijk afronden.
The Commission will complete the revision of the GSP rules of origin as soon as possible.
DutchEr zijn landen met grote inkomsten die toch van het SAP voordeel genieten.
Certain countries benefiting from the GSP have high incomes.
DutchNa u201Cnine elevenu201D besloten we Pakistan de voordelen van de drugsregeling in het SAP te bieden.
In the wake of 9/ 11 we decided to grant the benefits of the GSP drug regime to Pakistan.
DutchIn totaal vijftien landen hebben de fundamentele verdragen geratificeerd en de status SAP-plus gekregen.
A total of 15 countries have ratified the core conventions and received GSP-plus status.
DutchHij is zo leuk om in huis te hebben, maar hij staat in de gang en ik maak er geen sap mee.
It's so much fun I have it in my house -- but I have it in the entryway, I don't use it to make juice.
DutchHierdoor zou India voor deze producten worden uitgesloten van het SAP.
This would exclude India from the GSP for those products.
DutchDe Commissie zal te zijner tijd besprekingen houden met de landen binnen het kader van het SAP.
The Commission will hold discussions with the countries in due course, within the framework of the SAP.
DutchHet SAP, of het nut ervan, heeft niet het eeuwig leven, want de tarieven gaan over de hele linie naar beneden.
The GSP, or its worth, is not going to be there for ever, as tariffs go down across the board.

Synoniemen (Engels) voor "sap":

sap