NL

samenwonen {onovergankelijk werkwoord}

volume_up
samenwonen
Kunnen bijvoorbeeld een Engelse en een Italiaanse homoseksueel die samenwonen deze beperkte rechten genieten?
For example, are cohabiting homosexuals from Britain and Italy entitled to these limited rights?
Verder zouden wij graag zien dat meer lidstaten hun wetgeving zodanig zouden wijzigen dat geregistreerde partnerschappen en het samenwonen van homoseksuelen erkend worden.
We should also like to see more Member States change their legislation so that it recognises registered partnerships for homosexuals and the circumstances in which they cohabit.
Het gaat ons overigens niet alleen om paren van gelijk geslacht; ook een groeiende groep mannen en vrouwen kiest ervoor niet te trouwen en wil liever samenwonen maar zonder alle rechten te verliezen.
Incidentally, we are not only talking about same-sex couples; a growing number of men and women choose not to marry and prefer to cohabit but without losing all their rights.

Voorbeeldzinnen voor "samenwonen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchKunnen bijvoorbeeld een Engelse en een Italiaanse homoseksueel die samenwonen deze beperkte rechten genieten?
For example, are cohabiting homosexuals from Britain and Italy entitled to these limited rights?
DutchOok partners, van hetzelfde of het andere geslacht, die ongehuwd samenwonen, kunnen tegenwoordig een gezin vormen.
Nowadays, a family may also mean partners living together unmarried of the same or of different sex.
Dutchsamenwonen zonder getrouwd te zijn
DutchZo kan aan gezinshereniging geen andere wending worden gegeven ten gunste van soorten samenwonen die niet veel met het gezin te maken hebben.
Thus family reunification cannot be used for a different object to the benefit of types of cohabitation which do not have very much to do with the family.
DutchEr zijn veel mensen die jarenlang samenwonen en die eigenlijk alleen maar worden benadeeld doordat ze niet naar de burgerlijke stand zijn gegaan.
There are many people who live for years in a permanent relationship and who are disadvantaged purely because they have not taken a trip to the Register Office.
DutchVerder zouden wij graag zien dat meer lidstaten hun wetgeving zodanig zouden wijzigen dat geregistreerde partnerschappen en het samenwonen van homoseksuelen erkend worden.
We should also like to see more Member States change their legislation so that it recognises registered partnerships for homosexuals and the circumstances in which they cohabit.
DutchBij de beoordeling van vraagstukken als abortus, wetgeving rond het samenwonen van homoseksuelen en hun wens een kind te kunnen adopteren, gaat de strekking tegen het nationale familierecht in.
Abortion, cohabitation laws for homosexuals and the requirements they have to comply with in order to adopt children - all these are matters for national family legislation.
DutchHet gaat ons overigens niet alleen om paren van gelijk geslacht; ook een groeiende groep mannen en vrouwen kiest ervoor niet te trouwen en wil liever samenwonen maar zonder alle rechten te verliezen.
Incidentally, we are not only talking about same-sex couples; a growing number of men and women choose not to marry and prefer to cohabit but without losing all their rights.