"samenvattend verslag" vertalen - Engels

NL

"samenvattend verslag" in het Engels

NL

samenvattend verslag {het}

volume_up
Op grond van die landenverslagen zal de Commissie in het jaar 2002 een samenvattend verslag opstellen en, indien nodig, ook wijzigingsvoorstellen doen.
With the help of these national reports, in 2002 the Commission will compile a summary report and, where necessary, table amendments.
We zullen er later nader op ingaan: u als Parlement, wij als Raad, gezamenlijk met de Commissie, die ons weldra haar samenvattend verslag zal presenteren.
We shall discuss this matter again together, Parliament, the Council and both of us with the Commission, which will soon present its summary report to us.

Voorbeeldzinnen voor "samenvattend verslag" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchIk bedoel dat dit samenvattend verslag slechts een indicatie geeft en ook niet meer kan geven.
In my view, the present cohesion report only hints at - and can only hint at - meeting this requirement.
DutchZij worden in het samenvattend verslag in beknopte vorm weergegeven.
DutchIn Nice hebben we 35 structurele indicatoren vastgesteld, die ten grondslag liggen aan het samenvattend verslag.
In Nice we defined 35 structural indicators, which are the ones the synthesis report is based upon.
DutchIn het samenvattend verslag van de Commissie worden slechts vier of vijf alinea's aan deze kwestie gewijd.
I see in the Commission's synthesis report no more than four or five paragraphs on this very important issue.
DutchDie staan beide in ons samenvattend verslag.
DutchHet samenvattend verslag stelt nadrukkelijk dat, zoals ook de heer Bullmann heeft opgemerkt, de doelstelling van Lissabon allesomvattend is.
In any case, the synthesis report aims to stress that the Lisbon objective is a global objective, as Mr Bullmann has pointed out.
DutchOp grond van die landenverslagen zal de Commissie in het jaar 2002 een samenvattend verslag opstellen en, indien nodig, ook wijzigingsvoorstellen doen.
With the help of these national reports, in 2002 the Commission will compile a summary report and, where necessary, table amendments.
DutchIn dit samenvattend verslag wil de Commissie niet alleen vaststellen welke vooruitgang sinds Lissabon is geboekt, maar ook wat onze volgende doelstellingen zijn.
In this synthesis report the Commission not only tries to define the progress made so far since Lisbon but also what our next goals are.
DutchOver al deze thema's en alle bijdragen die wij hierover zullen ontvangen, wil het voorzitterschap in de komende weken een samenvattend verslag opstellen.
Within the next few weeks, the Presidency intends to draw up a general report on all these subjects, in the light of the contributions submitted to us.
DutchWe zullen er later nader op ingaan: u als Parlement, wij als Raad, gezamenlijk met de Commissie, die ons weldra haar samenvattend verslag zal presenteren.
We shall discuss this matter again together, Parliament, the Council and both of us with the Commission, which will soon present its summary report to us.
DutchDe heer Bullmann heeft deze algemene visie benadrukt, een visie die ik volkomen deel en die uiteraard ook tot uiting komt in het samenvattend verslag van de Commissie.
Mr Bullmann has stressed this global vision, a vision that I share absolutely, to which, of course, the Commission's synthesis report responds.
DutchDe onderhavige verslagen, het verslag-Bullmann en het verslag-Gasòliba i Böhm, behelzen een groot aantal suggesties die ternauwernood afwijken van de inhoud van het samenvattend verslag.
The reports we are dealing with here, the Bullmann report and the Gasòliba i Böhm report, include a large number of suggestions that are very close to the content of the synthesis report.

Vergelijkbare vertalingen voor "samenvattend verslag" in Engels

samenvattend bijwoord
samenvattend
English
samenvattend bijvoeglijk naamwoord
verslag zelfstandig naamwoord
voorlopig verslag zelfstandig naamwoord