NL

Sahara {de}

volume_up
1. geografie
Sahara
Overeenkomst met Marokko - Mensenrechten in Marokko en de Westelijke Sahara
Agreement with Morocco - Human rights in Morocco and Western Sahara
Dat geldt momenteel voor een groot aantal vluchtelingen in de westelijke Sahara.
Such is the case currently for a large number of refugees in Western Sahara.
Ten noorden daarvan ligt Marokko, ten zuiden de Westelijke Sahara.
North of that is Morocco and south of that is the Western Sahara.
EN

Sahara {zelfstandig naamwoord}

volume_up
1. geografie
Agreement with Morocco - Human rights in Morocco and Western Sahara
Overeenkomst met Marokko - Mensenrechten in Marokko en de Westelijke Sahara
Such is the case currently for a large number of refugees in Western Sahara.
Dat geldt momenteel voor een groot aantal vluchtelingen in de westelijke Sahara.
North of that is Morocco and south of that is the Western Sahara.
Ten noorden daarvan ligt Marokko, ten zuiden de Westelijke Sahara.

Voorbeeldzinnen voor "Sahara" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMijnheer de Voorzitter, ik spreek nu over de resolutie over de westelijke Sahara.
Mr President, I am now speaking on the motion for a resolution on Western Sahara.
DutchDat geldt momenteel voor een groot aantal vluchtelingen in de westelijke Sahara.
Such is the case currently for a large number of refugees in Western Sahara.
DutchTen zuiden van de Sahara leven 290 miljoen Afrikanen onder de armoedegrens.
There are 290 million people living below the poverty line in sub-Saharan Africa.
DutchIn 1957 was Ghana het eerste land uit de sub-Sahara dat onafhankelijk werd.
Now in 1957, Ghana was the first sub-Saharan country to gain its independence.
Dutch. ~~~ Dit is het gemiddelde voor heel de Afrikaanse Sub-Sahara.
So look at the average here -- this is the average for all of sub-Saharan Africa.
DutchHet zijn de bezetting van de West-Sahara, Mururoa en steeds maar weer Oost-Timor.
They are the occupation of the Western Sahara, Mururoa and, again and again, East Timor.
DutchHet is interessant om de enorme diversiteit te zien binnen Sub-Sahara Afrika.
It's interesting to see the enormous diversity within sub-Saharan Africa.
DutchDe tijd is gekomen om de Afrikaanse Sub-Sahara niet langer als één plek te zien.
Time has come to stop thinking about sub-Saharan Africa as one place.
DutchBetreft: EU-waarnemers bij het referendum over zelfbeschikking in de westelijke Sahara
Subject: European Union observers at the Western Sahara self-determination referendum
DutchDit volk vertoeft nu al 30 jaar in de meest de Sahara, de onherbergzaamste der woestijnen.
These people have been waiting for 30 years in the Saharan desert of deserts.
DutchWij willen toch niet dat de Sahara een tweede Oost-Timor wordt, mijnheer de Voorzitter.
We do not want Western Sahara to become another East Timor, Mr President,
DutchTen zuiden van de Sahara zijn meer kinderen van onderwijs verstoken dan tien jaar geleden.
In sub-Saharan Africa more children are out of school now than a decade ago.
DutchDe helft van de bevolking ten zuiden van de Sahara leeft van minder dan een dollar per dag.
Half of the population south of the Sahara lives on less than a dollar a day.
DutchBetreft: Steun van de EU-Raad voor een vreedzame oplossing voor de Westelijke Sahara
Subject: EU Council support for a peaceful solution in Western Sahara
DutchBetreft: De Westelijke Sahara en de Zeerechtconventie van de Verenigde Naties
Subject: Western Sahara and the UN Convention on the Law of the Sea
DutchIn veel gebieden ten zuiden van de Sahara is de droogte veel erger geworden.
In many parts of sub-Saharan Africa, the droughts are so much worse.
DutchGeen van de lidstaten van de EU erkent de soevereiniteit van Marokko over de Westerse Sahara.
None of the EU Member States recognises Morocco’ s sovereignty over Western Sahara.
DutchOp rotsschilderingen zijn zoogdieren te zien in de Sahara en steenbokken bij Lascaux.
Rock paintings illustrate mammals in the Sahara and ibex at Lascaux.
DutchOvereenkomst met Marokko - Mensenrechten in Marokko en de Westelijke Sahara
Agreement with Morocco - Human rights in Morocco and Western Sahara
DutchPlaatsen waar je net in de malariazone zit, zoals sub-Sahara Afrika.
Like, you know, just as you get into the malaria zone, sub-Saharan Africa.

Synoniemen (Engels) voor "Sahara":

Sahara
Western Sahara