"ruilmiddel" vertalen - Engels

NL

"ruilmiddel" in het Engels

NL

ruilmiddel {het}

volume_up
De vrouwen zouden immers onder geen beding aanvaarden dat hun grondrechten als ruilmiddel voor politieke kwesties worden gebruikt.
Women will no longer accept their fundamental rights being regarded as a bargaining chip for political issues.
De Europese textielindustrie mag niet langer als ruilmiddel gebruikt worden in de onderhandelingen over de dienstensector of de sector hoogwaardige technologie.
The European textile industry can no longer be used as a bargaining chip in other negotiations on the service or hi-tech sectors.

Voorbeeldzinnen voor "ruilmiddel" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe vrouwen zouden immers onder geen beding aanvaarden dat hun grondrechten als ruilmiddel voor politieke kwesties worden gebruikt.
Women will no longer accept their fundamental rights being regarded as a bargaining chip for political issues.
DutchDus El Mariachi is het ruilmiddel?
DutchHet zou verstandig en rechtvaardig zijn de GLB-regelingen in te trekken, want dit ruilmiddel is in Cancún niets waard gebleken.
Good sense, justice, would want us to withdraw the rules on the CAP since it was the price to be paid for the Cancún goods which were not delivered.
DutchDode Servische soldaten werden verzameld na de strijd en gebruikt als ruilmiddel voor de terugkeer van gevangen of gesneuvelde Bosnische soldaten.
Dead Serbian soldiers were collected after a battle and used as barter for the return of prisoners or Bosnian soldiers killed in action.
DutchDe Europese textielindustrie mag niet langer als ruilmiddel gebruikt worden in de onderhandelingen over de dienstensector of de sector hoogwaardige technologie.
The European textile industry can no longer be used as a bargaining chip in other negotiations on the service or hi-tech sectors.