NL

rug {de}

volume_up
1. anatomie
Je hebt een heel sterke rug nodig om stand te houden te midden van de omstandigheden.
It takes tremendous strength of the back to uphold yourself in the midst of conditions.
Moet de EU om deze reden echter Turkije op alle gebieden de rug toekeren?
But is the EU for that reason to turn its back on Turkey in as many contexts as possible?
Als wij de feiten niet kennen, bestrijden wij fraude met één hand op de rug gebonden.
Without the facts we are fighting fraud with one hand tied behind our back.
2. ander
We kijken naar de mid-oceanische rug, een bergketen van ruim 64,:,000 km lang.
We're going to look at the mid-ocean ridge, a 40,000-mile long mountain range.
Weer, zoekend naar iets anders, van één deel van de mid-oceanische rug naar een ander.
Again, looking for something else, moving from one part of the mid-ocean ridge to another.
Het is op de as van de mid-oceanische rug dat de tektonische platen uiteen drijven.
Because it's along the axis of the mid-ocean ridge where the great crustal plates are separating.
3. "van een boek"
EN

rug {zelfstandig naamwoord}

volume_up
rug (ook: carpet)
Then you walk around on the rug barefoot and make fists with your toes.
Daarna loop je blootvoets over het tapijt en maak je vuisten met je tenen.
And, "He noticed a large stain in the center of the rug." (Laughter)
En: "Hij bemerkte een grote vlek in het midden van het tapijt."
He slipped on a rug on tiles and crashed through a patio door which did not have strengthened glass.
Het gleed uit over een tapijt op een tegelvloer en viel door een terrasdeur waar geen veiligheidsglas in zat.
"The Bath:" Assemble students on a rug and give students a warning about the dangers of hot water.
Het bad: verzamel de leerlingen op een kleed en waarschuw ze voor de gevaren van heet water.

Voorbeeldzinnen voor "rug" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchZonder die kennis zijn wij in onze strijd met beide handen gebonden op onze rug.
Without that knowledge, we are fighting them with both hands tied behind our backs.
DutchWe kijken naar de mid-oceanische rug, een bergketen van ruim 64,:,000 km lang.
We're going to look at the mid-ocean ridge, a 40,000-mile long mountain range.
DutchAls we nu niets ondernemen keren we de toekomst van deze planeet de rug toe.
If we do not take action now, we turn our back on the very future of the planet.
DutchDat komt neer op ongeveer twee miljoen soorten als alles achter de rug is.
And so that turns out to be about two million species once all is said and done.
DutchMijnheer de Voorzitter, in het Noorden denken mensen dat aids alweer achter de rug is.
Mr President, in the North people think it is all over where AIDS is concerned.
DutchZien jullie dat ze een klein nummertje op haar rug heeft? ~~~ En daar komt er nog één.
You see how she has a little number on her? Yeah there is another one coming out.
DutchDe vraag is waarom Noord-Korea nu de internationale gemeenschap de rug toekeert.
The question is: why is North Korea turning its back on the international community now?
DutchHij stelde dat democratieën gedwongen zijn te vechten met een arm op de rug.
Democracies, he argued, have to fight with one hand tied behind their backs.
DutchLuister, je vriend haalde zich heel wat problemen op de rug toen hij met school stopte.
Listen, your friend got himself in a lot of trouble before he quit the school.
DutchEerst denk ik dat je moet zien dat... ik Tosa zijn tatoeage op mijn rug heb.
First, I think you should see... that I'm wearing Tosa's tattoo on my back!
DutchAls wij de feiten niet kennen, bestrijden wij fraude met één hand op de rug gebonden.
Without the facts we are fighting fraud with one hand tied behind our back.
DutchSommigen prijzen de houding van de Europese Unie, omdat ze hun rug recht hebben gehouden.
Some people value the European Union's stance because they stuck to their guns.
DutchDaarbij was het Parlement een flinke steun in de rug van het Zweedse voorzitterschap.
In this respect, Parliament was a great support for the Swedish Presidency.
DutchDe oplossing is niet de Unie de rug toe te keren, maar Europa juist nog meer te omhelzen.
The solution is not to turn away from the Union, but to embrace Europe even more.
DutchKijk, als dit allemaal achter de rug is...... dan zijn we weer met zijn tweeën, oké, Kev?
Look, when all this shit's done, it's just gonna be you and me again, OK, Kev?
DutchHelaas weten we dat de Raad niet bepaald een goed weekeind achter de rug heeft.
Sadly, we all know that the Council did not have a very good weekend.
DutchHet gaat zo: De vrouw plukt de bladeren en gooit ze in de korf op haar rug.
The action is: The lady picks up a few leaves, puts them in the basket on the backside.
DutchJe hebt een heel sterke rug nodig om stand te houden te midden van de omstandigheden.
It takes tremendous strength of the back to uphold yourself in the midst of conditions.
DutchMensen die een depressie achter de rug hebben laten hem meer zien dan tevoren.
People who are relieved of depression show it more after than before.
DutchDat is juist het doel van de stemverklaringen die we net achter de rug hebben.
That is precisely the objective of explanations of vote, that we have just sat through now.

Synoniemen (Engels) voor "rug":

rug
rugged