"rug" vertalen - Engels

NL

"rug" in het Engels

EN

"rug" in het Nederlands

volume_up
rug {znw.}

NL rug
volume_up
{de}

1. anatomie

rug
volume_up
back {znw.}
Je hebt een heel sterke rug nodig om stand te houden te midden van de omstandigheden.
It takes tremendous strength of the back to uphold yourself in the midst of conditions.
Moet de EU om deze reden echter Turkije op alle gebieden de rug toekeren?
But is the EU for that reason to turn its back on Turkey in as many contexts as possible?
Als wij de feiten niet kennen, bestrijden wij fraude met één hand op de rug gebonden.
Without the facts we are fighting fraud with one hand tied behind our back.

2. ander

rug (ook: kam, rib, bergkam, ribbe)
rug (ook: graat, rand, randje, nok)
volume_up
ridge {znw.}
We kijken naar de mid-oceanische rug, een bergketen van ruim 64,:,000 km lang.
We're going to look at the mid-ocean ridge, a 40,000-mile long mountain range.
Weer, zoekend naar iets anders, van één deel van de mid-oceanische rug naar een ander.
Again, looking for something else, moving from one part of the mid-ocean ridge to another.
Het is op de as van de mid-oceanische rug dat de tektonische platen uiteen drijven.
Because it's along the axis of the mid-ocean ridge where the great crustal plates are separating.

3. "van een boek"

rug (ook: achterplat)

Synoniemen (Engels) voor "rug":

rug

Voorbeeldzinnen voor "rug" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchZonder die kennis zijn wij in onze strijd met beide handen gebonden op onze rug.
Without that knowledge, we are fighting them with both hands tied behind our backs.
DutchDat komt neer op ongeveer twee miljoen soorten als alles achter de rug is.
And so that turns out to be about two million species once all is said and done.
DutchMijnheer de Voorzitter, in het Noorden denken mensen dat aids alweer achter de rug is.
Mr President, in the North people think it is all over where AIDS is concerned.
DutchZien jullie dat ze een klein nummertje op haar rug heeft? ~~~ En daar komt er nog één.
You see how she has a little number on her? Yeah there is another one coming out.
DutchHij stelde dat democratieën gedwongen zijn te vechten met een arm op de rug.
Democracies, he argued, have to fight with one hand tied behind their backs.
DutchLuister, je vriend haalde zich heel wat problemen op de rug toen hij met school stopte.
Listen, your friend got himself in a lot of trouble before he quit the school.
DutchSommigen prijzen de houding van de Europese Unie, omdat ze hun rug recht hebben gehouden.
Some people value the European Union's stance because they stuck to their guns.
DutchDaarbij was het Parlement een flinke steun in de rug van het Zweedse voorzitterschap.
In this respect, Parliament was a great support for the Swedish Presidency.
DutchDe oplossing is niet de Unie de rug toe te keren, maar Europa juist nog meer te omhelzen.
The solution is not to turn away from the Union, but to embrace Europe even more.
DutchKijk, als dit allemaal achter de rug is...... dan zijn we weer met zijn tweeën, oké, Kev?
Look, when all this shit's done, it's just gonna be you and me again, OK, Kev?
DutchHelaas weten we dat de Raad niet bepaald een goed weekeind achter de rug heeft.
Sadly, we all know that the Council did not have a very good weekend.
DutchHet gaat zo: De vrouw plukt de bladeren en gooit ze in de korf op haar rug.
The action is: The lady picks up a few leaves, puts them in the basket on the backside.
DutchMensen die een depressie achter de rug hebben laten hem meer zien dan tevoren.
People who are relieved of depression show it more after than before.
DutchDat is juist het doel van de stemverklaringen die we net achter de rug hebben.
That is precisely the objective of explanations of vote, that we have just sat through now.
DutchDat is wat wij, met uw actieve steun in de rug, willen bewerkstelligen.
That is what we, with your active support and encouragement, intend to do.
DutchSeattle is niet achter de rug, dat heeft de heer Mann vandaag al gezegd.
As Mr Mann has already pointed out, Seattle is not a thing of the past.
DutchWij zijn erop tegen dat de staat het particuliere kapitaal een steun in de rug geeft.
We are against the state being used as a crutch for private capital.
DutchZolang die indruk blijft bestaan, zullen de burgers Europa de rug toekeren.
Until we stop conveying that impression, citizens will continue to turn their backs on Europe.
DutchDit Parlement heeft zojuist een enorm belangrijke stemming achter de rug.
What this Parliament has just voted is an enormously important vote.
DutchDenkt u dat de strijd tegen het terrorisme met dit soort verklaringen een steuntje in de rug krijgt?
Do you think that statements like that will further the fight against terrorism?