"risico lopen" vertalen - Engels

NL

"risico lopen" in het Engels

volume_up
het risico lopen {ww.}
NL

risico lopen {werkwoord}

volume_up
Het is een zeer kwetsbare zee en we mogen niet het risico lopen dat we het evenwicht daar verstoren.
It is an extremely sensitive sea, and we should not risk disturbing the balance there.
Wij mogen dan ook niet het risico lopen dat die vooruitgang of die consensus verloren gaat.
Neither the progress made nor the consensus achieved should be put at risk.
Partners teleurstellen betekent het risico lopen dat deze zich van de Unie afkeren.
If we disappoint our partners, we are taking the risk that they will turn away from us.

Voorbeeldzinnen voor "risico lopen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchZe eisen een fatsoenlijk loon in overeenstemming met de risico's die zij lopen.
They are calling for a decent salary which offsets the risks involved in their job.
DutchWij zijn er al laat mee, en veel bedrijven lopen het risico te moeten sluiten.
It is already overdue, with the result that many undertakings face closure.
DutchDat betekent dat de Amerikanen ook de grootste risico's lopen op ernstige uitglijders.
This means that the Americans also run the greatest risks of making huge blunders.
DutchDaar waar ondernemers risico's lopen, moeten ondernemers zich verzekeren, en dat kan.
Where entrepreneurs run risks, they should take out insurance, and that they can do.
DutchPartners teleurstellen betekent het risico lopen dat deze zich van de Unie afkeren.
If we disappoint our partners, we are taking the risk that they will turn away from us.
DutchDat is nu het risico dat wij lopen, en daar heeft president Bush voor gezorgd.
That is the risk we are running; that is what President Bush has done.
DutchWe lopen het risico een kwalijk precedent te scheppen en moeten daarom voorzichtig zijn.
We could be establishing a very bad precedent here and we should be careful.
DutchHaaien, schildpadden en dolfijnen lopen het risico omsingeld en opgevist te worden.
Sharks, turtles and dolphins run the risk of being circled and caught.
DutchWe lopen het risico een verordening aan te nemen die in de praktijk niet uitvoerbaar is.
There is the risk that this protocol, this regulation, may be unworkable.
DutchHet is ook een probleem voor de regio, waarbij zowel Korea als Japan grote risico's lopen.
It is a regional issue which carries grave risks for both Korea and Japan.
DutchWij mogen dan ook niet het risico lopen dat die vooruitgang of die consensus verloren gaat.
Neither the progress made nor the consensus achieved should be put at risk.
DutchWe lopen het risico dat hetzelfde zich voor zal doen in het jaar 1999.
We are now in danger of making the same mistake once again for 1999.
DutchOm welke reden, behalve financiële druk, zou een jonge vrouw een dergelijk risico willen lopen?
Why would a young woman wish to run a risk of this type, except under financial pressure?
DutchHet is een tragedie, maar wij lopen het risico eraan gewend te raken en erin te berusten.
It is a tragedy in which we may well be able to offer nothing more than routine and resignation.
DutchMaar we lopen een risico, want in de praktijk is het omgekeerde waar.
But we're at risk, because actually it's the opposite that's true.
DutchHet is een zeer kwetsbare zee en we mogen niet het risico lopen dat we het evenwicht daar verstoren.
It is an extremely sensitive sea, and we should not risk disturbing the balance there.
DutchKunt u ons uitleggen waarom u Europa dit risico wilt laten lopen?
Now, please explain to us why you want to make Europe run this risk.
DutchWij zouden veel grotere risico's lopen indien we dat wat we moeten doen, niet zouden doen.
It would far riskier if we failed to do what needs to be done.
DutchDe kinderen lopen het risico te worden berecht en tot jarenlange gevangenisstraffen te worden veroordeeld.
They are now in danger of being tried and sentenced to lengthy prison terms.
DutchOpposanten lopen het risico van opsluiting of de dood en vrije verkiezingen krijgen geen kans.
The regimes’ opponents risk jail or the death penalty, and there is no chance of free elections.

Vergelijkbare vertalingen voor "risico lopen" in Engels

risico zelfstandig naamwoord
lopen werkwoord
te hoop lopen werkwoord