"rijtje" vertalen - Engels

NL

"rijtje" in het Engels

volume_up
op een rijtje zetten {ww.} [voorbeeld]
volume_up
alles op een rijtje zetten {ww.} [idioom]
NL

rijtje {het}

volume_up
1. verkleinwoord
rijtje (ook: lijst, rol, lijstje, tabel)
Ook psychische aandoeningen horen evenwel in dit rijtje thuis.
Mental illness also belongs to this list, though.
Het structuurbeleid past ook in dit rijtje, maar laten wij hier geen schijngevechten houden.
The list also includes structural policy, although we should not engage in shadow-boxing on that issue.
Zij hoopt nog op tijd te zijn zodanig dat zij het rijtje van de EVP-sprekers kan afsluiten.
She is hoping she will still be in time to round off the list of speakers from the PPE-DE Group.
rijtje (ook: rij, wachtrij, file)
Ik noem dat omdat ik ook mijn gedachten op een rijtje wil zetten over het objectief maken van wat spelen doet.
The reason I put this here is also to queue up my thoughts about objectifying what play does.

Voorbeeldzinnen voor "rijtje" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchOverigens kun je je afvragen waarom dit laatste punt in dit rijtje opgenomen is.
It may come as a surprise that this last point features amongst the others.
DutchDaarom kunnen we bij wijze van conclusie een aantal ideeën op een rijtje zetten.
This allows us to take up some of the ideas again by way of a conclusion.
DutchEn de organismen, kan ik je verzekeren, hebben al hun prioriteiten op een rijtje.
And the organisms, I promise you, have all of their priorities in order.
DutchDat kan ik niet beoordelen, iemand moet de feiten op een rijtje zetten.
I am not in a position to judge, it is a question of establishing the facts.
DutchMevrouw Wemheuer heeft met engelengeduld alle gebeurtenissen chronologisch op een rijtje gezet.
Mrs Wemheuer has presented the chronology of the events in meticulous detail.
DutchDe Raad van Göteborg biedt misschien nog een kans om alles weer eens op een rijtje te zetten.
The Gothenburg Council may still have a chance of getting things back on an even keel.
DutchTer wille van de duidelijkheid wil ik toch maar eens proberen alles op een rijtje te zetten.
So that we can have these points clarified, I shall try to present them systematically.
DutchDe Europese Commissie heeft in haar mededeling de zaak op een rijtje gezet.
In its communication, the European Commission provided a sound overview of the issue as a whole.
DutchIk wil de argumenten nog een keer op een rijtje zetten, zodat we allemaal weten waar we aan toe zijn.
I just want to rehearse the arguments again so that we are all absolutely clear.
DutchIk ben ook niet de juiste persoon om op een rijtje te zetten wat anderen sindsdien hebben bereikt.
Nor am I the right person to outline everything that others have achieved since then.
DutchEr is momenteel, als wij de feiten op een rijtje zetten, reden tot optimisme.
Today, if we are objective, we have reason to be optimistic.
DutchHet is een ellenlang verslag, maar daarin wordt wel alles heel nauwkeurig op een rijtje gezet.
It is a rather long document, but all the information is laid out there in precise detail.
DutchZij hoopt nog op tijd te zijn zodanig dat zij het rijtje van de EVP-sprekers kan afsluiten.
She is hoping she will still be in time to round off the list of speakers from the PPE-DE Group.
DutchZo nee, verzoek ik u dringend alle feiten nog eens op een rijtje te zetten.
If you were not, I would urge you to reconsider the facts.
DutchIk wil graag op een rijtje zetten wat er tot nu toe is gedaan.
What I would like to do is rehearse exactly what has happened so far.
DutchHet is belangrijk om, net als met de richtlijn betreffende bloed, alles op een rijtje te zetten.
It is important, as with the blood directive, to get things right.
DutchLaten we alles even op een rijtje zetten, want de situatie is mij nog niet helemaal duidelijk.
I would like us to proceed in order, as I do not quite follow.
DutchIk zou hier voor mijn fractie een aantal prioriteiten voor de komende jaren op een rijtje willen zetten.
Today I would like to set out some of the priorities for my group over the coming years.
DutchMaar er ontbreekt een concept in dit rijtje, namelijk duurzaamheid.
One concept is missing, however, and that is sustainability.
DutchHet structuurbeleid past ook in dit rijtje, maar laten wij hier geen schijngevechten houden.
The list also includes structural policy, although we should not engage in shadow-boxing on that issue.