"respons" vertalen - Engels

NL

"respons" in het Engels

volume_up
respons {de}
NL

respons {de}

volume_up
respons (ook: antwoord, reactie)
Was een aanbeveling een neutrale respons die in verhouding staat tot de kwestie?
Was a recommendation an even-handed and proportionate response?
Deze voorstellen zijn in overeenstemming met het instrument voor snelle respons en paraatheid.
These proposals are consistent with the Rapid Response and Preparedness Instrument.
Er is onvoldoende respons op het staakt-het-vuren dat door de PKK is afgekondigd.
There is insufficient response to the PKK's ceasefire.

Voorbeeldzinnen voor "respons" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe tweede wet van Kleiner zegt: "Er zijn tijden dat paniek de gepaste respons is."
Kleiner's second law is, "There is a time when panic is the appropriate response."
Dutch. ~~~ Kunnen de private sector en NGO's samenkomen en een respons ontwikkelen?
No. Could the private sector and NGOs get together and marshal a response?
DutchWij zijn dankbaar voor de respons van de kant van de politiek op onze activiteiten.
We are grateful for the responses our activity elicits from policymakers.
DutchAls je echter kan laten zien dat het in hun belang is dan krijg je respons.
But if you show them that it's in their interest, then they're responsive.
DutchWas een aanbeveling een neutrale respons die in verhouding staat tot de kwestie?
Was a recommendation an even-handed and proportionate response?
DutchDeze voorstellen zijn in overeenstemming met het instrument voor snelle respons en paraatheid.
These proposals are consistent with the Rapid Response and Preparedness Instrument.
DutchWat betreft de politieke respons ben ik minder optimistisch.
As far as the political response is concerned, I am a little less optimistic.
DutchEn dat begint echt met een fundamentele respons van onze herinneringen - Het begint onmiddellijk.
And that really starts with a basic response of our memories -- it starts immediately.
DutchAls de respons wereldwijd van toepassing is, is geen enkele denkbare begroting toereikend.
If the response were to apply worldwide, no conceivable EU budget would be enough to support it.
DutchOok moeten de lidstaten samenwerken bij het ontwikkelen van rampenplannen en bij de respons op rampen.
Member States must cooperate in emergency planning and in responding to an emergency.
DutchEr is onvoldoende respons op het staakt-het-vuren dat door de PKK is afgekondigd.
There is insufficient response to the PKK's ceasefire.
DutchVoor deze respons zeg ik u als betrokken collega's hartelijk dank.
I am indebted to you, the MEPs concerned, for this response.
DutchVoor een adequate respons bij een incident is het vertrouwen van de bevolking in de bevoegde instanties belangrijk.
The public's trust in the authorities is important to ensure adequate response.
DutchHet is duidelijk dat natuurlijke gevaren een wereldwijde bedreiging vormen die om een wereldwijde respons vragen.
It is clear that natural hazards pose a global threat and warrant global responses.
DutchOok de respons van de regeringen wereldwijd was goed.
The response of the governments around the world has also been good.
DutchHet Fonds heeft prachtig werk verricht en ik ben erg blij met de goede respons die het in het verslag heeft gekregen.
It has done an outstanding job and I welcome the positive response in the report to it.
DutchHet is een efficiënte respons op de herhaalde kritieken van de Rekenkamer en van het Europees Parlement.
It represents an effective response to repeated criticisms by the Court and the European Parliament.
DutchEen luid geluid stelt je vecht-vlucht-respons in werking.
A loud noise will get your fight-or-flight response going.
DutchIk ben het geheel eens met mevrouw Grossetête, maar ik ben bang dat dat niet de respons was die we hebben gekregen.
I totally agree with Mrs Grossetête, but I am afraid that was not the response we received.
DutchIk heb een goede respons van de ministers gekregen en zij waren het eens met de ideeën die ik aan hen voorgelegde.
I got a good reception from the ministers and they approved of the views that I put forward to them.