"respectief" vertalen - Engels

NL

"respectief" in het Engels

NL

respectief {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
respectief
Ook dit hoort op nationaal niveau, door de respectieve lid-staten, te geschieden.
This too should be done at national level and by the respective Member States.
Het voorzorgsbeginsel ziet er in onze respectieve landen niet hetzelfde uit.
The precautionary principle does not look the same in our respective countries.
Laten wij alstublieft de tradities van onze respectieve landen respecteren.
I beseech you, let us respect the traditions of our respective countries.