"rapen" vertalen - Engels

NL

"rapen" in het Engels

NL rapen
volume_up
[raapte|geraapt] {werkwoord}

Ik raapte alle cirkel-driehoek-vierkanten op.
I began to collect every instance of circle-triangle-square.
Het draait op isolement uit als je je vermogen tot eenzaamheid niet ontwikkelt, het vermogen om apart te zijn, om jezelf bijeen te rapen.
You end up isolated if you don't cultivate the capacity for solitude, the ability to be separate, to gather yourself.
Door gebrek aan tijdige politieke actie moeten met humanitaire actie de brokstukken worden geraapt.
In the absence of timely political action, humanitarian aid then steps in to pick up the pieces.
Mensen realiseren zich niet hoe belangrijk dat is, dat je je vingers niet hoeft op te rapen om ze te gebruiken.
Well, the one advantage is that you don't have to pick them up, and people don't realize how important that is -- not having to pick up your fingers to use them.
Soms verras ik mezelf: dan vergeet ik dat hij aan staat en ik leun voorover om iets op te rapen, en dan doet hij -- (Bliep) -- "Oh!"
Sometimes I startle myself: I'll forget that I have it on, and I'll lean over to pick up something, and then it goes like -- (Blip) -- "Oh!"

Voorbeeldzinnen voor "rapen" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud. Lees hier meer.

DutchZij waren kokkels aan het rapen op de drooggevallen zandplaten, het werd vloed en zij verdronken.
They were cockle picking on the sands, the tide came in and they were all drowned.
DutchWe rapen de stukjes van de Challenger nog steeds bij elkaar.
And we're still picking up pieces of the Challenger.
DutchNou, het andere voordeel is dat je ze niet hoeft op te rapen.
Now, what are some of the other advantages?
DutchZe moeten knollen rapen, over het weer praten.
Got to pull them turnips, talk about the weather.
DutchIk probeerde mijn moed bijeen te rapen om de Noordzee in te springen.
DutchIn paragraaf 18 van de resolutie staat dat men gebruik wil maken van een contract, in plaats van te veel voorwaarden bijeen te rapen.
Paragraph 18 of the text affirms the desire to use contracts instead of applying too many conditions.
DutchIk hoef ze maar op te rapen.
DutchDaarom zou ik alle verantwoordelijke politici van Macedonië willen oproepen alle moed bijeen te rapen om de noodzakelijke hervormingen uit te voeren.
I would like to call upon all responsible politicians in Macedonia to summon up sufficient courage to implement the necessary reforms.
DutchWij kunnen Lissabon inhoud geven omdat het Portugees voorzitterschap alle touwtjes bijeen probeert te rapen, een mozaïek probeert te maken van de verschillende steentjes.
We are able to give it credibility precisely because the Portuguese Presidency has teased out the threads of unification and woven these together to form a tapestry.
Dutch(Gelach) Ik keek om me heen, en ik zag een andere parachutist, een jongen of meisje, en zij hadden hun M-4 tevoorschijn gehaald en ze waren hun uitrusting op aan het rapen.
(Laughter) And I'd look around, and then I'd see another paratrooper, a young guy or girl, and they'd have pulled out their M4 carbine and they'd be picking up their equipment.