NL

rank {bijvoeglijk naamwoord}

volume_up
EN

rank {zelfstandig naamwoord}

volume_up
They had no rank or uniforms and did not openly bear arms.
Ze hadden geen rang en uniform, ze droegen niet openlijk een wapen.
Savage, you learn the job of the man above you... and you teach your job to the man below you in rank.
Savage, jij leert het van de man boven je...... en jij leert het aan de man onder je in rang.
Mijn rang volstaat voorlopig.
Eerste rij, knielen in positie.
All of you sitting down there can find nothing better to do than close ranks!
De dames en heren in de eerste rij hebben allemaal niets beters te doen dan de gelederen te sluiten!
de rij(en) sluiten
rank (ook: grade, rate)
Firstly, this idea relegates atheists and agnostics to the rank of infidels, a sort of status by default.
Ten eerste omdat deze opvatting de atheïsten en agnosten tot heidenen degradeert, een soort status bij gebrek aan beter.
And as for you, Mr Berthu, your ranks include a whole bunch of people with long criminal records, sitting here pretending to be the crème de la crème of European politics.
En, mijnheer Berthu, in uw banken zitten een hele reeks lieden met een zwaar strafblad en die zich hier voordoen alsof ze de crème de la crème van de Europese politiek zijn.
rank (ook: bout, file, move, row, turn)
rank (ook: file, line, queue, row, turn)