"rampgebied" vertalen - Engels

NL

"rampgebied" in het Engels

NL

rampgebied {het}

volume_up
De drie provincies van het rampgebied zijn goed voor maar liefst 17% van 's lands industriële productie.
The three provinces in the disaster area account for no less than 17 % of the country's industrial production.
De president van het Autonome Gewest, de heer Zaplana, gaf na een bliksembezoek aan het gebied vreemd genoeg te kennen, dat het niet nodig was deze regio als rampgebied te bestempelen.
The President of the Autonomous Region, Mr Zaplana, made a lightning visit to the area but, surprisingly, decided that it was inappropriate to declare the region a disaster area.

Voorbeeldzinnen voor "rampgebied" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchMen zou zelfs kunnen zeggen dat het gehele gebied waardoor de Donau stroomt tot rampgebied moet worden verklaard.
It affects not only Romania, but also Yugoslavia and, in fact, the entire Danube basin.
DutchDe eerste schoonmaakoperaties in het oorspronkelijke rampgebied hadden veel beter en doeltreffender gekund.
The original clean-up from the original disaster could have been done much better and more effectively.
DutchDe drie provincies van het rampgebied zijn goed voor maar liefst 17% van 's lands industriële productie.
The three provinces in the disaster area account for no less than 17 % of the country's industrial production.
DutchZoals toen ik in de provincie Sichuan was en zong voor kinderen in verplaatste scholen, in het rampgebied van de aardbeving.
Like the time I was in Sichuan Province and I was singing for kids in relocation schools in the earthquake disaster zone.
DutchLidstaten worden in dit plan opgeroepen aan te geven welke eenheden zij in korte tijd in een rampgebied kunnen inzetten.
Through this coordination mechanism Member States will be invited to identify groups which can intervene at short notice at the scene.
DutchAls reactie op de 20 000 verwoeste vissersboten komt de Commissie nu met het plan 150 tot 200 oude, overtollige vaartuigen uit de Middellandse Zee over te brengen naar het rampgebied.
The Commission proposal is to send somewhere between 150 and 200 old, redundant vessels from the Mediterranean to help replace the 20 000 that were destroyed.
DutchDe president van het Autonome Gewest, de heer Zaplana, gaf na een bliksembezoek aan het gebied vreemd genoeg te kennen, dat het niet nodig was deze regio als rampgebied te bestempelen.
The President of the Autonomous Region, Mr Zaplana, made a lightning visit to the area but, surprisingly, decided that it was inappropriate to declare the region a disaster area.