"producten" vertalen - Engels

NL

"producten" in het Engels

volume_up
product management {het}
volume_up
concurrerend product {de}
NL

producten {meervoud}

volume_up
producten
De consumenten willen vrij kunnen kiezen tussen producten met GGO's en conventionele producten.
Consumers want to be able to decide freely between GM products and conventional products.
Alle producten zijn reeds be- en verwerkte producten, die louter en alleen als grondstof landbouwproducten hebben.
These are all pre-processed products derived solely from agricultural products.
De gemanipuleerde producten zullen zich op de markt moeten bewijzen.
Genetically manipulated products will have to maintain their hold on the market.

Voorbeeldzinnen voor "producten" in het Engels

Deze zinnen komen van externe bronnen en zijn misschien niet nauwkeurig. Bab.la is niet verantwoordelijk voor deze inhoud.

DutchDe Unie mag geen handelspreferenties geven aan producten uit die nederzettingen.
The Union should not give trade preferences to products from these settlements.
DutchFeministing is in staat geweest om producten uit de schappen van Walmart te halen.
Feministing has been able to get merchandise pulled off the shelves of Walmart.
DutchWe maken een vervanger voor plastic dat is gemaakt van petrochemische producten.
And we make a drop-in replacement for that plastic that's made from petrochemicals.
DutchHet is eenvoudiger, voorspelbaarder en bestrijkt een breder scala van producten.
It is simpler, it is more predictable and covers a broader range of products.
DutchHet SAP garandeert preferentiële toegang voor producten uit ongeveer 178 landen.
The GSP guarantees preferential access for products from about 178 countries.
Dutchc) de gevolgen van de producten voor het milieu en de gezondheid van de consument.
c) research into the effect of products on the environment and consumer health.
DutchZiehier mijn vraag: wil de Commissie nu ook een vrijbrief voor andere producten?
My question is this: is the Commission now seeking carte blanche for other products?
DutchWillen we verse producten eten, dan kunnen we ze niet eerst thermisch behandelen.
If we want to eat fresh produce, then it is impossible first to treat it thermally.
DutchDe industrie ziet nu al vrijwillig af van het gebruik van cadmium in PVC-producten.
Industry already voluntarily refrains from using cadmium in PVC products today.
DutchHet grootste probleem is dat de mensen daar die producten niet kunnen betalen.
The main problem, however, is that the people do not have the funds to pay for it.
DutchIk begrijp net zomin als zij waarom deze twee producten samen genoemd worden.
I cannot understand any more than she why these two fruits are labelled together.
DutchIk heb alleen maar de bewijslast gewijzigd voor producten die niet meer bestaan.
I have merely changed the burden of proof for products that no longer exist.
DutchVoor slechts drie producten - rijst, suiker en bananen - geldt een overgangsperiode.
Only for three products - rice, sugar and bananas - is there a transition period.
DutchBergstreken willen ook graag erkenning voor de kwaliteit van hun producten.
Mountain regions are also seeking recognition for the quality of their products.
DutchDaarom kunnen consumenten nu kiezen of ze deze producten willen aanschaffen.
Therefore, consumers can actually choose whether they want to buy those products.
DutchIk denk aan schoeisel, fietsen, machineonderdelen, maar ook aan hightech-producten.
I am thinking of footwear, bicycles, machine components, and also high-tech goods.
DutchHet is aan de consumenten om te bepalen welke producten ze willen gebruiken.
It is the choice of the consumers themselves which products they wish to consume.
DutchHout komt immers niet voor in de lijst van producten in Bijlage 2 bij het Verdrag.
In effect, timber is not among the products listed in Annex I of the Treaty.
DutchDe Gemeenschap voorziet zelf in 50 à 60% van de behoefte aan deze producten.
The Community's level of self-sufficiency in this area is between 50 and 60 %.
DutchWe moeten niet alleen de eetbare producten uit de landbouw op de voorgrond plaatsen.
It should not just be edible agricultural products which are in the limelight.